[Zawgyi]
” စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရး စတင္မည့္သူမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ”

စိုက္ပ်ိဳးေရးကို စီးပြားၿဖစ္စမ္းသပ္ခ်င္သူေတြ၊ ယခုမွစီးပြားၿဖစ္စတင္စိုက္ပ်ိဳးမယ့္
လူမ်ားအအတြက္ အၾကံဳၿပဳခ်က္ေလးမ်ားကိုေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
Business Plan အရင္ခ်ပါ။
စိတ္ဝင္စားလို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို စမ္းသပ္ခ်င္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစီအစဥ္မရွိပဲနဲ႔ေတာ့ အဆင္ေၿပရာရာကို စိုက္ပ်ိဳးေနရင္ ေရရွည္မွာ အဆင္မေၿပပါဘူး။ စိုက္ပ်ိဳးေနရင္းနဲ႔မွ နားလည္ကၽြမ္းဝင္လာၿပီး အစီအစဥ္ခ်တာေကာင္းသလို မစခင္ကတည္းက ၾကိဳတင္ၿပီး အစီအစဥ္ခ်ထားလည္း ပိုေကာင္းပါတယ္။
စိတ္ရွည္ပါ။
ယခုမွစတင္ၿခင္းၿဖစ္တဲ့အတြက္ ပထမဆံုးႏွစ္ေတြမွာ အၿမတ္ရဖို႔ရာခက္ခဲသလို တစ္ခါတေလမွာ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူလိုက္တဲ့အတြက္ အရႈံးေပၚႏိုင္ေၿခရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပထမပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ အဆိုးရြားဆံုးအေၿခအေနေတြ အတြက္ၾကိဳတင္ ၿပင္ဆင္ထားဖို႔၊ အစီအစဥ္ေတြရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြလည္းအတတ္ႏိုင္ဆံုးမယူတာေကာင္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရရွိလာေသာဝင္ေငြလည္ပတ္မႈမွာေခ်းေငြကို ၿပန္ဆပ္ေနရမွာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ အၿမတ္ရဖို႔အခြင့္အေရးနည္းပါတယ္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးကို စီးပြားေရးလို႔ သတ္မွတ္ၿပီးလုပ္ကိုင္ပါ။
ဝါသနာပါလို႔၊ စမ္းသပ္ခ်င္လို႔ စိုက္တာဆိုရင္ေတာ့ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ၿခင္း၊
မိမိအိမ္ၿခံဝန္းထဲမွာ စိုက္ၿခင္းတို႔ကိုသာေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ စီးပြားၿဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီဆိုရင္ေတာ့ အရႈံးအၿမတ္၊ လိုအပ္ေသာအတတ္ပညာ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔
ေစ်းကြက္သေဘာ စတာေတြကိုနားလည္ထားဖို႔လိုပါတယ္။
အက်ိဳးရွိေအာင္စိုက္ပ်ိဳးပါ။
အမ်ားၾကီးစိုက္ၿပီး မၿဖစ္ထြန္းတာထက္ နည္းနည္းစိုက္ၿပီးမ်ားမ်ားၿဖစ္ထြန္းတာ
ပိုေကာင္းပါတယ္။ ေငြလည္းအမ်ားၾကီးမကုန္ပဲ တိက်ေသခ်ာတဲ့ ထြက္ႏႈန္းကို
ရရွိႏိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။
မိမိေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကို အၿမဲတမ္းဂရုစိုက္ဆန္းစစ္ပါ။
အသံုးစရိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို ဝယ္ယူရာတြင္
မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ပါ။ မိမိရဲ႕ လစဥ္ဝင္ေငြ နဲ႔ ထြက္ေငြကို ေသခ်ာမွတ္သားၿပီး
ဆန္းစစ္ပါ။ မိမိရဲ႕ရင္းႏွီးၿမႈပ္ႏွံမႈဟာ ရသင့္တဲ့အၿမတ္ရေနရဲ႕လား၊ မရရင္ဘယ္လုိအပိုကုန္က်မႈေတြကိုေလွ်ာ့ခ်ရမလဲ၊ ဘယ္လိုအၿမတ္အမ်ားဆံုးရေအာင္
လုပ္ႏိုင္မလဲ စသည္ၿဖင့္အၿမဲတမ္းေငြလည္ပတ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသင့္ပါတယ္။
ေစ်းကြက္ကိုနားလည္ၿခင္း
စတင္မစိုက္ပ်ိဳးခင္ကတည္း မိမိေရာင္းခ်ရမဲ့ ေစ်းကြက္အေၾကာင္းကို
ေသခ်ာေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအခ်ိန္ေတြမွာ ေစ်းအတက္အက်ေတြ
ရွိမယ္၊ ရာသီဥတုေၾကာင့္ (သို႔) အၿခားၿပင္ပအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္
ေစ်းကြက္ကဘယ္လုိေၿပာင္းလဲႏိုင္တယ္၊ ရုတ္တရက္ေစ်းအတက္အက် ရွိ၊မရွိ
စတာေတြကို နားလည္ထားဖို႔လုိပါတယ္။
ေစ်းႏႈန္းကိုေလ့လာတာထက္စာရင္ ေစ်းကြက္ကိုေလ့လာၿခင္းဟာ
ပိုမိုအေထာက္အကူၿဖစ္မွာပါ။
အခ်ိန္ကိုေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ အသံုးခ်ၿခင္း
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေပၚမွာ အာရံုစိုက္ပါ။ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို အသံုးၿပဳပါ။ ဘယ္ေန႔မွာ ဘယ္လုပ္ငန္းၿပီးရမယ္စသည္ၿဖင့္ အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲ
လုပ္ေဆာင္ပါ။ ပံုမွန္ေန႔စဥ္ၿပဳလုပ္ရမဲ့အရာမ်ားလည္း သတ္မွတ္ထားပါ။
ဒီလိုျပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိေအာင္အသံုးခ်ရာ ေရာက္ပါတယ္။
ဝယ္ယူသူအတြက္ အရည္အေသြးစံႏႈန္းတစ္ခုဖန္တီးေပးပါ။
မိမိရဲ႕ သီးႏွံထြက္ကုန္ေတြကို ဝယ္ယူမဲ့လူေနရာက စဥ္းစားၿပီးသူ႔အတြက္
ဘယ္လိုစံႏႈန္းထားေပးရမယ္စဥ္းစားပါ။ သီးႏွံအရည္အေသြး၊ သီးႏွံထြက္ကုန္မ်ား သိုေလွာင္ပံု၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ၿခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြမွာ သူမ်ားနဲ႔မတူကြဲၿပား
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၿပဳလုပ္ေပးပါ။
ဥာဏ္ရွိပါ။
စိုက္ပ်ိဳးပညာရွင္မ်ား၊ အၾကံေပးမ်ားနဲ႕တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ အၿခားေအာင္ၿမင္
ေနၿပီးေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ
နယ္ပယ္မွလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရေအာင္ ၿပဳလုပ္ပါ။ မိမိရဲ႕
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ ၿပသနာေၿဖရွင္းႏိုင္စြမ္း စတာေတြကို ၿမွင့္တင္ပါ။
အနားယူပါ။
ဘယ္ေလာက္ပဲၾကိဳးစားၾကိဳးစား မိမိစိတ္အေၿခအေနဟာ ရႈပ္ေထြးေနရင္
ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားမွားယြင္းတတ္ၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းလည္း
က်ဆင္းတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလြန္အကၽြံအလုပ္လုပ္မိေစရန္
သတိထားၿပီး အရမ္းမြန္းၾကပ္လာပါက မိမိကိုယ္မိမိအနားေပးသင့္ပါတယ္။
ဒီအခ်က္ေတြအကုန္လံုးဟာ စိုက္ပ်ိဳးေရးၿပဳလုပ္ေနသူ၊ စတင္ရန္ၾကိဳးစားေနသူ
ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အင္တာနက္ေပၚမွဘာသာၿပန္၍ ေကာက္ႏုတ္တင္ၿပၿခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုမ်ိဳး ေတာင္သူမ်ားကို အၿမဲတမ္းဗဟုသုတမ်ားမွ်ေဝ၍
အက်ိဳးရွိေအာင္ ၾကိဳးစားေဖာ္ျပေနလို႔ ေရႊသီးႏွံအက္ပလီေကးရွင္းကို
အခုပဲ အခမဲ့ေဒါင္းလုခ္ဆြဲၿပီး အသံုးၿပဳလိုက္ပါ။
တိုက္ရိုက္အခမဲ့ ေဒါင္းလုခ္ရယူရန္လင့္ခ္;
👉 https://goo.gl/hqbqig
အဆင္မေၿပပါက ထပ္မံေဒါင္းလုခ္ရယူရန္လင့္ခ္;
👉 https://goo.gl/xWjxTM
ေရႊသီးႏွံအြန္လိုင္းဝက္ဘ္ဆိုဒ္ အသစ္ကိုလည္း အခမဲ့ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါၿပီ။
🌏 www.shwetheenhan.com
====================================================
[Unicode]
” စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးရေး စတင်မည့်သူများအတွက် အကြံပြုချက်များ ”
*******************************************************************
စိုက်ပျိုးရေးကို စီးပွားဖြစ်စမ်းသပ်ချင်သူတွေ၊ ယခုမှစီးပွားဖြစ်စတင်စိုက်ပျိုးမယ့်
လူများအအတွက် အကြုံပြုချက်လေးများကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Business Plan အရင်ချပါ။
စိတ်ဝင်စားလို့ စိုက်ပျိုးရေးကို စမ်းသပ်ချင်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစီအစဉ်မရှိပဲနဲ့တော့ အဆင်ပြေရာရာကို စိုက်ပျိုးနေရင် ရေရှည်မှာ အဆင်မပြေပါဘူး။ စိုက်ပျိုးနေရင်းနဲ့မှ နားလည်ကျွမ်းဝင်လာပြီး အစီအစဉ်ချတာကောင်းသလို မစခင်ကတည်းက ကြိုတင်ပြီး အစီအစဉ်ချထားလည်း ပိုကောင်းပါတယ်။
စိတ်ရှည်ပါ။
ယခုမှစတင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ပထမဆုံးနှစ်တွေမှာ အမြတ်ရဖို့ရာခက်ခဲသလို တစ်ခါတလေမှာ လိုအပ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူလိုက်တဲ့အတွက် အရှုံးပေါ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပထမပိုင်းနှစ်တွေမှာ အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေတွေ အတွက်ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားဖို့၊ အစီအစဉ်တွေရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ချေးငွေလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးမယူတာကောင်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရရှိလာသောဝင်ငွေလည်ပတ်မှုမှာချေးငွေကို ပြန်ဆပ်နေရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အမြတ်ရဖို့အခွင့်အရေးနည်းပါတယ်။
စိုက်ပျိုးရေးကို စီးပွားရေးလို့ သတ်မှတ်ပြီးလုပ်ကိုင်ပါ။
ဝါသနာပါလို့၊ စမ်းသပ်ချင်လို့ စိုက်တာဆိုရင်တော့ ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ခြင်း၊
မိမိအိမ်ခြံဝန်းထဲမှာ စိုက်ခြင်းတို့ကိုသာရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးပြီဆိုရင်တော့ အရှုံးအမြတ်၊ လိုအပ်သောအတတ်ပညာ၊ လုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့
ဈေးကွက်သဘော စတာတွေကိုနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။
အကျိုးရှိအောင်စိုက်ပျိုးပါ။
အများကြီးစိုက်ပြီး မဖြစ်ထွန်းတာထက် နည်းနည်းစိုက်ပြီးများများဖြစ်ထွန်းတာ
ပိုကောင်းပါတယ်။ ငွေလည်းအများကြီးမကုန်ပဲ တိကျသေချာတဲ့ ထွက်နှုန်းကို
ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိငွေကြေးလည်ပတ်မှုကို အမြဲတမ်းဂရုစိုက်ဆန်းစစ်ပါ။
အသုံးစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပါ။ လိုအပ်သောအရာများကို ဝယ်ယူရာတွင်
မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပါ။ မိမိရဲ့ လစဉ်ဝင်ငွေ နဲ့ ထွက်ငွေကို သေချာမှတ်သားပြီး
ဆန်းစစ်ပါ။ မိမိရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ ရသင့်တဲ့အမြတ်ရနေရဲ့လား၊ မရရင်ဘယ်လိုအပိုကုန်ကျမှုတွေကိုလျှော့ချရမလဲ၊ ဘယ်လိုအမြတ်အများဆုံးရအောင်
လုပ်နိုင်မလဲ စသည်ဖြင့်အမြဲတမ်းငွေလည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
ဈေးကွက်ကိုနားလည်ခြင်း
စတင်မစိုက်ပျိုးခင်ကတည်း မိမိရောင်းချရမဲ့ ဈေးကွက်အကြောင်းကို
သေချာလေ့လာထားသင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ ဈေးအတက်အကျတွေ
ရှိမယ်၊ ရာသီဥတုကြောင့် (သို့) အခြားပြင်ပအကြောင်းတရားများကြောင့်
ဈေးကွက်ကဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်၊ ရုတ်တရက်ဈေးအတက်အကျ ရှိ၊မရှိ
စတာတွေကို နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။
ဈေးနှုန်းကိုလေ့လာတာထက်စာရင် ဈေးကွက်ကိုလေ့လာခြင်းဟာ
ပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်မှာပါ။
အချိန်ကိုစေ့စပ်သေချာစွာ အသုံးချခြင်း
စီမံခန့်ခွဲမှု အပေါ်မှာ အာရုံစိုက်ပါ။ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သော အလုပ်သမားများကို အသုံးပြုပါ။ ဘယ်နေ့မှာ ဘယ်လုပ်ငန်းပြီးရမယ်စသည်ဖြင့် အချိန်ဇယားရေးဆွဲ
လုပ်ဆောင်ပါ။ ပုံမှန်နေ့စဉ်ပြုလုပ်ရမဲ့အရာများလည်း သတ်မှတ်ထားပါ။
ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အချိန်ကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချရာ ရောက်ပါတယ်။
ဝယ်ယူသူအတွက် အရည်အသွေးစံနှုန်းတစ်ခုဖန်တီးပေးပါ။
မိမိရဲ့ သီးနှံထွက်ကုန်တွေကို ဝယ်ယူမဲ့လူနေရာက စဉ်းစားပြီးသူ့အတွက်
ဘယ်လိုစံနှုန်းထားပေးရမယ်စဉ်းစားပါ။ သီးနှံအရည်အသွေး၊ သီးနှံထွက်ကုန်များ သိုလှောင်ပုံ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း စတဲ့အချက်တွေမှာ သူများနဲ့မတူကွဲပြား
ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးပါ။
ဉာဏ်ရှိပါ။
စိုက်ပျိုးပညာရှင်များ၊ အကြံပေးများနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ အခြားအောင်မြင်
နေပြီးသော စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသော
နယ်ပယ်မှလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အဆက်အသွယ်ရအောင် ပြုလုပ်ပါ။ မိမိရဲ့
စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်း၊ ပြသနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း စတာတွေကို မြှင့်တင်ပါ။
အနားယူပါ။
ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစား မိမိစိတ်အခြေအနေဟာ ရှုပ်ထွေးနေရင်
ဆုံးဖြတ်ချက်များမှားယွင်းတတ်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းလည်း
ကျဆင်းတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလွန်အကျွံအလုပ်လုပ်မိစေရန်
သတိထားပြီး အရမ်းမွန်းကြပ်လာပါက မိမိကိုယ်မိမိအနားပေးသင့်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးဟာ စိုက်ပျိုးရေးပြုလုပ်နေသူ၊ စတင်ရန်ကြိုးစားနေသူ
တောင်သူများအတွက် အင်တာနက်ပေါ်မှဘာသာပြန်၍ ကောက်နုတ်တင်ပြခြင်း
ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး တောင်သူများကို အမြဲတမ်းဗဟုသုတများမျှဝေ၍
အကျိုးရှိအောင် ကြိုးစားဖော်ပြနေလို့ ရွှေသီးနှံအက်ပလီကေးရှင်းကို
အခုပဲ အခမဲ့ဒေါင်းလုခ်ဆွဲပြီး အသုံးပြုလိုက်ပါ။
တိုက်ရိုက်အခမဲ့ ဒေါင်းလုခ်ရယူရန်လင့်ခ်;
👉 https://goo.gl/hqbqig
အဆင်မပြေပါက ထပ်မံဒေါင်းလုခ်ရယူရန်လင့်ခ်;
👉 https://goo.gl/xWjxTM
ရွှေသီးနှံအွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ် အသစ်ကိုလည်း အခမဲ့ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါပြီ။
🌏 www.shwetheenhan.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here