ယံုၾကည္မႈ – သဒၶါ
▬▬▬▬▬▬▬
❖ ဒြါရေျခာက္ပါးရိွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအတူတူမွာ ဘာေၾကာင့္ခ်မ္းသာဆင္းရဲေတြ ကြဲရတာလဲ? ဘာေၾကာင့္ ဘုန္းကံေတြ အနည္းအမ်ား ကြဲရတာလဲ? ကဲ ေျဖၾကေတာ့.. စိတ္ကူးနဲ႔ ေျဖၾကေတာ့ေနာ္။ ဒါအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ပဲေလ။ အားလံုး မခ်မ္းသာခ်င္ၾကဘူးလား?
❖ ကိုယ့္စိတ္က ျဖစ္ခ်င္တာေလးေတြ ပံုေဖာ္တဲ့အတိုင္းမွာ တိုက္လိုခ်င္တယ္၊ ကားလိုခ်င္တယ္၊ ေငြလိုခ်င္တယ္ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ လိုခ်င္တာေတြ ပုံမေဖာ္ဘူးလား? ေဖာ္တဲ့ ေတာင္းတတဲ့အတုိင္း ျဖစ္ရင္ေတာ့ ေပ်ာ္စရာမေကာင္းဘူးလား? ျဖစ္ၾကလားဆိုေတာ့ (မျဖစ္ပါဘူး.. ဘုရား။) တခုခုေတာ့ မွားတာ ေသခ်ာေနျပီေနာ္။
❖ အဲေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ စိတ္တုိင္းက် ျဖစ္တယ္ဆိုရင္တဲ့ ႏုလံုးေအးတာကို ဘုရားကခ်မ္းသာေခၚပါတယ္တဲ့။ မျဖစ္ဘူးဆိုေတာ့ ခ်မ္းသာလာပါ့မလား။ ဒါျဖင့္ရင္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟာ ၀ဋ္သံုးပါးကထြက္တဲ့ နိဗၺာန္ထိေအာင္ လမ္းျပႏိုင္တာေတာ့ အားလံုးယံုတယ္ေနာ္။ ဒါျဖင့္ရင္ ခ်မ္းသာလမ္းကို ဘုရားမေပးႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္ရင္ မွန္မလား မွားမလား? ဘုရားရွင္က ခ်မ္းသာလမ္းကို မေပးႏိုင္ဘူးထင္ရင္ (မွားပါတယ္.. ဘုရား။)
❖ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ေရာ ကိုယ့္ဒကာေတြက စီးပြားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ခ်င္ရင္ ဘုရားအားမကိုးဘူး။ ဘုရားတရားနဲ႔မဆိုင္ဘူး ထင္တယ္ေလ။ စီးပြားေရးပတ္သက္လို႔ ခက္ခဲရင္ နတ္ကေတာ္ အားကိုးတယ္ ဟုတ္ရဲ႕လား။ ဘယ္နတ္ ဘယ္နတ္ေတြကို ပူေဇာ္ပသရင္ ခ်မ္းသာမယ္ထင္တယ္၊ ေဗဒင္ဆရာ အားကိုးတယ္၊ ဘယ္ၿဂိဳလ္နကၡတ္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္တာ၊ ယၾတာေခ်ရင္ ခ်မ္းသာမယ္ထင္တယ္။ ဒီအေဆာင္ ဟိုအေဆာင္ ေဆာင္ရင္ ခ်မ္းသာမယ္ မထင္ၾကဘူးလား? (ထင္ၾကပါတယ္ ဘုရား။)
❖ အဲ့ဒါ သြားအားကိုးေနၾကတာကိုး၊ အဲေတာ့ ဘုရားရွင္မိန္႔ေတာ္မူတာက အာဠ၀က ခၽြတ္ခန္းမွာပါတယ္ သံသရာ၀ဲၾသဃၾကီးကိုတဲ့ ကူးေျမႇာက္တဲ့ေနရာမွာ နံပါတ္တစ္အခ်က္ ေမးခြန္းနဲ႔ ေမးလိုက္တယ္။ ဘာနဲ႔ကူးေျမႇာက္ရမလဲလို႔ ေမးပါတယ္ေနာ္။ ေမးေတာ့ အေျခခံေအာက္ေျခက သဒၶါတရားနဲ႔ ကူးေျမႇာက္ရတယ္တဲ့။ ဘာတရားလဲ? “သဒၶါ” ဗမာလိုက ယံုၾကည္မႈတဲ့။ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ကူးေျမႇာက္ရတယ္လို႔ ဘုရားေဟာလုိက္ေတာ့ ကဲ ယံုၾကည္မႈစကားေလး ရွင္းရေအာင္ေနာ္ အေရးႀကီးလို႔ပါ။
❖ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အင္မတန္ ဉာဏ္ကိုလင္းေစတဲ့ အေမးအျဖတခု မိလိႏၵပညာမွာပါပါတယ္။ မိလိႏၵမင္းႀကီးက အေမးသမား၊ ရွင္နာဂေသန ရဟႏာၱႀကီးက အေျဖသမားတဲ့။ “အရွင္ဘုရားတဲ့ အရွင္ဘုရား ဘုရားရွင္ကို ျမင္ဖူးပါသလားလို႔” ေမးပါတယ္။ ဘုရားပြင့္ျပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္းက်မွ အိႏၵိယျပည္မွာေပၚတဲ့ ကိစၥဆိုေတာ့ မျမင္ဖူးဘူးလို႔ ေျဖရတာေပါ့ေနာ္။ ဒါျဖင့္ အရွင္ဘုရား မျမင္ဖူးဘဲနဲ႔တဲ့ ဘုရားရိွတာ ယံုသလားလို႔ ေမးတယ္။
❖ ဘုရားရိွတာ ယံုသလားလို႔ ေမးတယ္၊ ေမးေတာ့ ေလာကမွာ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူတာ ေမးခြန္းကို ေလးမ်ိဳးေလးစားခြဲပါတယ္။ နံပါတ္(၁) ေမးခြန္းက ခ်က္ခ်င္းေျဖရတဲ့ အမ်ိဳးအစား၊ အေၾကာင္းအက်ိဳးမ်ားစြာနဲ႔ ေျဖရတဲ့ ေမးခြန္းက နံပါတ္(၂)၊ နံပါတ္(၃)က ေမးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ျပန္ေမးျပီးေျဖရတာ၊ နံပါတ္(၄)က မေျဖဘဲထားရတဲ့ ေမးခြန္းရိွတယ္တဲ့။ ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးလဲ? (ေလးမ်ိဳးပါ.. ဘုရား။)
❖ အဲေတာ့ နံပါတ္(၃) အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ဘုရင္ကိုျပန္ေမးတယ္ မင္းၾကီးလည္း ကိုယ္ရဲ႕ အဘိုးရွင္ဘုရင္ေတြကို ျမင္ဘူးလားဆိုေတာ့ မျမင္ဖူးဘူးတဲ့။ သူလည္း မျမင္ဖူးဘူး။ ရိွတာ ယံုလားဆိုေတာ့ဆိုေတာ့ ယံုပါတယ္ဘုရားတဲ့။ ဘာလို႔ယံုတာလဲတဲ့ သက္ေသေတြ ခိုင္မာလို႔ပါတဲ့။ ယံုေလာက္တဲ့သက္ေသေတြ ခိုင္မာေသာေၾကာင့္ စိတ္က ရိွတယ္လို႔ မယံုၾကဘူးလား? (ယံုပါတယ္.. ဘုရား။) အဲ့အတိုင္း မွတ္ေပါ့တဲ့။ ဘုရားေဟာတဲ့ ပိဋကတ္စာေပေတြ၊ လကၡဏာေတာ္(၃၂)ပါး အေၾကာင္းေတြ အခိုင္အမာေတြ ရိွေသာေၾကာင့္ သူလည္း ယံုတာေပါ့လို႔ မေျဖသင့္ဘူးလား?
❖ အဲ့မွာ ဘုန္းၾကီးတုိ႔ သင္ခန္းစာတခုရတယ္၊ ဘုန္းၾကီးတို႔ အားလံုးဟာ မျမင္တာေတြကို ယံုၾကည္မႈနဲ႔ လက္ခံေနၾကတာတဲ့။ မျမင္မတာေတြကို ယံုၾကည္မႈနဲ႔ လက္ခံေနၾကတာ။ မင္းကေလးနတ္ျမင္ဖူးၾကလား? ရိွတယ္ယံုလား? ယံုတယ္ေလ ဟုတ္ရဲ႕လား။ မင္းကေလးနဲ႔ ပတ္သတ္နဲ႔ဇာတ္လမ္းေတြ မရိွဘူးလား? ပူးတာ ကပ္တာလဲ မရိွဘူးလား? အဲေတာ့ နဲနဲ ယံုမေနဘူးလား။ ယံုေနတယ္ ယံုေနတယ္ေနာ္။
❖ အိမ္တြင္းနတ္ရိွတာေရာ ျမင္ဖူးလား? ယံုလား? ယံုပါတယ္ ယံုလို႔ အုန္းဆြဲတာေပါ့။ ပုပၸါးမယ္၀ဏၰဆိုတာ နတ္ရိွတာ ျမင္ဖူးလား? ရိွတာ ယံုလား? ယံုပါတယ္ ဟုတ္ရဲ႕လား? ဘာလို႔ ယံုလဲဆိုေတာ့ ခိုင္မာတဲ့ သက္ေသေတြကို ၾကားဖူးနား၀နဲေတာ့ သက္ေသခိုင္တယ္ထင္လို႔ ယံုတာေပါ့။ ဟုတ္ရဲ႕လား။
❖ အိမ္မွာလဲပဲ အိမ္းတြင္းအုိး မဆြဲရင္ စီးပြားပ်က္လိမ့္မယ္။ အိမ္တြင္းအိုး ဆြဲမွ စီးပြားျဖစ္မယ္ေျပာတယ္။ အိမ္တြင္းနတ္ၾကီးက စီးပြားျဖစ္ေအာင္ မ ေပးတာ ျမင္ရလား? (ျမင္ရပါဘူး.. ဘုရား။) ဒါျဖင့္ ယံုလား? မေျပာရဲၾကဘူး ေတာ္ေတာ္ေတာ့ ခက္ေနျပီေနာ္။ ကဲ စီးပြားပ်က္တာဟာ စေနၿဂိဳလ္စီးလို႔ပါ စေနေဒါင့္မွာ ဘုရားမွာသြားျပီးေတာ့ ၿဂိဳလ္မွာ မီးပူေဇာ္ပါ ေရေလးေလာင္းပါဆို မလုပ္ၾကဘူးလား? စေနၿဂိဳလ္ျမင္ဖူးလို႔လား? စီးတာ ယံုလား? ယံုေနတာပဲလား? ေအးေလ မျမင္တာေတြ ေလွ်ာက္ယံုေနတာကိုးေနာ္။
❖ အဲေတာ့ မွတ္လိုက္ပါအုန္း အမွန္တရားမွာ ယံုၾကည္ရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးလား? လူေတြဟာ မွတ္ထားပါ ယံုၾကည္မွ လုပ္တာပါတဲ့၊ မယံုရင္လုပ္ပါ့မလား? က်န္းမာေရးမေကာင္းတာေဟ့ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္စီးလို႔ အဂၤါၿဂိဳလ္စီးလို႔ စေနၿဂိဳလ္စီးလို႔ ဘုရားမွာသြားယၾတာေခ်လိုက္ပါ ပန္းဘယ္ႏွစ္ပြင့္၊ ေရဘယ္ႏွစ္ခါ သြားေလာင္းလိုက္ပါဆို မလုပ္ၾကဘူးလား? (လုပ္ၾကပါတယ္ ဘုရား။) ၿဂိဳလ္ေတြစီးတာ ျမင္ဖူးလို႔လား? (မျမင္ဖူးပါဘူး ဘုရား။) ေဗဒင္ဆရာလဲ မျမင္ဖူးပါဘူးေနာ္။
❖ အဲေတာ့ ယံုရင္ မလုပ္ၾကဘူးလား။ ယံုရင္ လုပ္တယ္။ ဥပမာ ေျပာမယ္ အ႐ူးတစ္ေယာက္ကေန ကိုယ့္ကိုလိပ္စာတခုေပးမယ္ အဲ့လိပ္စာအတုိင္းသြား ေရာက္လိမ့္မယ္ဆုိရင္ သြားရဲလား? (မသြားရဲပါဘူး ဘုရား။) ဘာျပဳလို႔လဲ မယံုလို႔။ ဒါျဖင့္ ဘုန္းဘုန္းတို႔တေတြ မျမင္တာေတြကို ယံုၾကည္မႈနဲ႔ လက္ခံထားတာ ေသခ်ာပလား။
❖ အဲေတာ့ ဘုရားရွင္ဉာဏ္ေတာ္နဲ႔ ေဟာတဲ့တရားမ်ားကလည္း ျမင္ရတာ မဟုတ္ဘူး။ မွတ္ခဲ့ေနာ္။ ဘုရားကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ၾကီးမားတဲ့ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ တကယ္ျမင္လို႔ ဘုရားကေဟာတာ။ တကယ္ျမင္လို႔ ေဟာေတာ့ကား ယံုၾကည္ေနတဲ့သက္ေသေတြ ဘုရားေပးတာကို နားေထာင္ျပီး ယံုၾကည္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လိုက္လုပ္ၾကည့္ေတာ့ တကယ္ခ်မ္းသာတယ္။
❖ အဲေတာ့ ယံုၾကည္ဖို႔ မလိုဘူးလား။ ဘုရားေဟာတရားကို ေျပာတာေနာ္။ ဘုရားေဟာတရားက ျမင္ရတာမဟုတ္တဲ့သေဘာေတြကို ယံုၾကည္လို႔ လိုက္က်င့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခ်မ္းသာမွာေပါ့။ ေသခ်ာ အေရးႀကီးတယ္ေနာ္ ယံုၾကည္မွ က်င့္ၾကည့္မယ္။ က်င့္ရင္ ယံုၾကည္စရာ ထပ္ေပၚလိမ့္မယ္၊ ယံုေလ ထပ္က်င့္ေလ ယံုၾကည္စရာေပၚေလ။ ဆက္က်င့္ေလ ခ်မ္းသာေလ ျဖစ္မယ္။ ေနာက္ဆံုး နတ္ရြာနိဗၺာန္ထိေပါက္လိမ့္မယ္လို႔ မွတ္ၾကေနာ္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပိုင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
🙏 🙏 🙏
(၆.၂.၂၀၁၈) မႏၱေလးတိုင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ညခ်မ္းဓမၼသဘင္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

(Unicode)
ယုံကြည်မှု – သဒ္ဓါ
▬▬▬▬▬▬▬

❖ ဒွါရခြောက်ပါးရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူတူမှာ ဘာကြောင့်ချမ်းသာဆင်းရဲတွေ ကွဲရတာလဲ? ဘာကြောင့် ဘုန်းကံတွေ အနည်းအများ ကွဲရတာလဲ? ကဲ ဖြေကြတော့.. စိတ်ကူးနဲ့ ဖြေကြတော့နော်။ ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲလေ။ အားလုံး မချမ်းသာချင်ကြဘူးလား?

❖ ကိုယ့်စိတ်က ဖြစ်ချင်တာလေးတွေ ပုံဖော်တဲ့အတိုင်းမှာ တိုက်လိုချင်တယ်၊ ကားလိုချင်တယ်၊ ငွေလိုချင်တယ် စသည်ဖြင့် ဖြစ်ချင်တာတွေ လိုချင်တာတွေ ပုံမဖော်ဘူးလား? ဖော်တဲ့ တောင်းတတဲ့အတိုင်း ဖြစ်ရင်တော့ ပျော်စရာမကောင်းဘူးလား? ဖြစ်ကြလားဆိုတော့ (မဖြစ်ပါဘူး.. ဘုရား။) တခုခုတော့ မှားတာ သေချာနေပြီနော်။

❖ အဲတော့ ဖြစ်ချင်တာတွေ စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ နုလုံးအေးတာကို ဘုရားကချမ်းသာခေါ်ပါတယ်တဲ့။ မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ ချမ်းသာလာပါ့မလား။ ဒါဖြင့်ရင် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ ၀ဋ်သုံးပါးကထွက်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ထိအောင် လမ်းပြနိုင်တာတော့ အားလုံးယုံတယ်နော်။ ဒါဖြင့်ရင် ချမ်းသာလမ်းကို ဘုရားမပေးနိုင်ဘူးလို့ ထင်ရင် မှန်မလား မှားမလား? ဘုရားရှင်က ချမ်းသာလမ်းကို မပေးနိုင်ဘူးထင်ရင် (မှားပါတယ်.. ဘုရား။)

❖ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ရော ကိုယ့်ဒကာတွေက စီးပွားနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်ရင် ဘုရားအားမကိုးဘူး။ ဘုရားတရားနဲ့မဆိုင်ဘူး ထင်တယ်လေ။ စီးပွားရေးပတ်သက်လို့ ခက်ခဲရင် နတ်ကတော် အားကိုးတယ် ဟုတ်ရဲ့လား။ ဘယ်နတ် ဘယ်နတ်တွေကို ပူဇော်ပသရင် ချမ်းသာမယ်ထင်တယ်၊ ဗေဒင်ဆရာ အားကိုးတယ်၊ ဘယ်ဂြိုလ်နက္ခတ်တွေကြောင့်ဖြစ်တာ၊ ယတြာချေရင် ချမ်းသာမယ်ထင်တယ်။ ဒီအဆောင် ဟိုအဆောင် ဆောင်ရင် ချမ်းသာမယ် မထင်ကြဘူးလား? (ထင်ကြပါတယ် ဘုရား။)

❖ အဲ့ဒါ သွားအားကိုးနေကြတာကိုး၊ အဲတော့ ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတာက အာဠဝက ချွတ်ခန်းမှာပါတယ် သံသရာဝဲသြဃကြီးကိုတဲ့ ကူးမြှောက်တဲ့နေရာမှာ နံပါတ်တစ်အချက် မေးခွန်းနဲ့ မေးလိုက်တယ်။ ဘာနဲ့ကူးမြှောက်ရမလဲလို့ မေးပါတယ်နော်။ မေးတော့ အခြေခံအောက်ခြေက သဒ္ဓါတရားနဲ့ ကူးမြှောက်ရတယ်တဲ့။ ဘာတရားလဲ? “သဒ္ဓါ” ဗမာလိုက ယုံကြည်မှုတဲ့။ ယုံကြည်မှုနဲ့ ကူးမြှောက်ရတယ်လို့ ဘုရားဟောလိုက်တော့ ကဲ ယုံကြည်မှုစကားလေး ရှင်းရအောင်နော် အရေးကြီးလို့ပါ။

❖ ယုံကြည်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အင်မတန် ဉာဏ်ကိုလင်းစေတဲ့ အမေးအဖြတခု မိလိန္ဒပညာမှာပါပါတယ်။ မိလိန္ဒမင်းကြီးက အမေးသမား၊ ရှင်နာဂသေန ရဟန္တာကြီးက အဖြေသမားတဲ့။ “အရှင်ဘုရားတဲ့ အရှင်ဘုရား ဘုရားရှင်ကို မြင်ဖူးပါသလားလို့” မေးပါတယ်။ ဘုရားပွင့်ပြီးတော့ နောက်ပိုင်းကျမှ အိန္ဒိယပြည်မှာပေါ်တဲ့ ကိစ္စဆိုတော့ မမြင်ဖူးဘူးလို့ ဖြေရတာပေါ့နော်။ ဒါဖြင့် အရှင်ဘုရား မမြင်ဖူးဘဲနဲ့တဲ့ ဘုရားရှိတာ ယုံသလားလို့ မေးတယ်။

❖ ဘုရားရှိတာ ယုံသလားလို့ မေးတယ်၊ မေးတော့ လောကမှာ ဘုရားမိန့်တော်မူတာ မေးခွန်းကို လေးမျိုးလေးစားခွဲပါတယ်။ နံပါတ်(၁) မေးခွန်းက ချက်ချင်းဖြေရတဲ့ အမျိုးအစား၊ အကြောင်းအကျိုးများစွာနဲ့ ဖြေရတဲ့ မေးခွန်းက နံပါတ်(၂)၊ နံပါတ်(၃)က မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်မေးပြီးဖြေရတာ၊ နံပါတ်(၄)က မဖြေဘဲထားရတဲ့ မေးခွန်းရှိတယ်တဲ့။ ဘယ်နှစ်မျိုးလဲ? (လေးမျိုးပါ.. ဘုရား။)

❖ အဲတော့ နံပါတ်(၃) အမျိုးအစားနဲ့ ဘုရင်ကိုပြန်မေးတယ် မင်းကြီးလည်း ကိုယ်ရဲ့ အဘိုးရှင်ဘုရင်တွေကို မြင်ဘူးလားဆိုတော့ မမြင်ဖူးဘူးတဲ့။ သူလည်း မမြင်ဖူးဘူး။ ရှိတာ ယုံလားဆိုတော့ဆိုတော့ ယုံပါတယ်ဘုရားတဲ့။ ဘာလို့ယုံတာလဲတဲ့ သက်သေတွေ ခိုင်မာလို့ပါတဲ့။ ယုံလောက်တဲ့သက်သေတွေ ခိုင်မာသောကြောင့် စိတ်က ရှိတယ်လို့ မယုံကြဘူးလား? (ယုံပါတယ်.. ဘုရား။) အဲ့အတိုင်း မှတ်ပေါ့တဲ့။ ဘုရားဟောတဲ့ ပိဋကတ်စာပေတွေ၊ လက္ခဏာတော်(၃၂)ပါး အကြောင်းတွေ အခိုင်အမာတွေ ရှိသောကြောင့် သူလည်း ယုံတာပေါ့လို့ မဖြေသင့်ဘူးလား?

❖ အဲ့မှာ ဘုန်းကြီးတို့ သင်ခန်းစာတခုရတယ်၊ ဘုန်းကြီးတို့ အားလုံးဟာ မမြင်တာတွေကို ယုံကြည်မှုနဲ့ လက်ခံနေကြတာတဲ့။ မမြင်မတာတွေကို ယုံကြည်မှုနဲ့ လက်ခံနေကြတာ။ မင်းကလေးနတ်မြင်ဖူးကြလား? ရှိတယ်ယုံလား? ယုံတယ်လေ ဟုတ်ရဲ့လား။ မင်းကလေးနဲ့ ပတ်သတ်နဲ့ဇာတ်လမ်းတွေ မရှိဘူးလား? ပူးတာ ကပ်တာလဲ မရှိဘူးလား? အဲတော့ နဲနဲ ယုံမနေဘူးလား။ ယုံနေတယ် ယုံနေတယ်နော်။

❖ အိမ်တွင်းနတ်ရှိတာရော မြင်ဖူးလား? ယုံလား? ယုံပါတယ် ယုံလို့ အုန်းဆွဲတာပေါ့။ ပုပ္ပါးမယ်ဝဏ္ဏဆိုတာ နတ်ရှိတာ မြင်ဖူးလား? ရှိတာ ယုံလား? ယုံပါတယ် ဟုတ်ရဲ့လား? ဘာလို့ ယုံလဲဆိုတော့ ခိုင်မာတဲ့ သက်သေတွေကို ကြားဖူးနားဝနဲတော့ သက်သေခိုင်တယ်ထင်လို့ ယုံတာပေါ့။ ဟုတ်ရဲ့လား။

❖ အိမ်မှာလဲပဲ အိမ်းတွင်းအိုး မဆွဲရင် စီးပွားပျက်လိမ့်မယ်။ အိမ်တွင်းအိုး ဆွဲမှ စီးပွားဖြစ်မယ်ပြောတယ်။ အိမ်တွင်းနတ်ကြီးက စီးပွားဖြစ်အောင် မ ပေးတာ မြင်ရလား? (မြင်ရပါဘူး.. ဘုရား။) ဒါဖြင့် ယုံလား? မပြောရဲကြဘူး တော်တော်တော့ ခက်နေပြီနော်။ ကဲ စီးပွားပျက်တာဟာ စနေဂြိုလ်စီးလို့ပါ စနေဒေါင့်မှာ ဘုရားမှာသွားပြီးတော့ ဂြိုလ်မှာ မီးပူဇော်ပါ ရေလေးလောင်းပါဆို မလုပ်ကြဘူးလား? စနေဂြိုလ်မြင်ဖူးလို့လား? စီးတာ ယုံလား? ယုံနေတာပဲလား? အေးလေ မမြင်တာတွေ လျှောက်ယုံနေတာကိုးနော်။

❖ အဲတော့ မှတ်လိုက်ပါအုန်း အမှန်တရားမှာ ယုံကြည်ရင်တော့ မကောင်းဘူးလား? လူတွေဟာ မှတ်ထားပါ ယုံကြည်မှ လုပ်တာပါတဲ့၊ မယုံရင်လုပ်ပါ့မလား? ကျန်းမာရေးမကောင်းတာဟေ့ တနင်္ဂနွေဂြိုလ်စီးလို့ အင်္ဂါဂြိုလ်စီးလို့ စနေဂြိုလ်စီးလို့ ဘုရားမှာသွားယတြာချေလိုက်ပါ ပန်းဘယ်နှစ်ပွင့်၊ ရေဘယ်နှစ်ခါ သွားလောင်းလိုက်ပါဆို မလုပ်ကြဘူးလား? (လုပ်ကြပါတယ် ဘုရား။) ဂြိုလ်တွေစီးတာ မြင်ဖူးလို့လား? (မမြင်ဖူးပါဘူး ဘုရား။) ဗေဒင်ဆရာလဲ မမြင်ဖူးပါဘူးနော်။

❖ အဲတော့ ယုံရင် မလုပ်ကြဘူးလား။ ယုံရင် လုပ်တယ်။ ဥပမာ ပြောမယ် အရူးတစ်ယောက်ကနေ ကိုယ့်ကိုလိပ်စာတခုပေးမယ် အဲ့လိပ်စာအတိုင်းသွား ရောက်လိမ့်မယ်ဆိုရင် သွားရဲလား? (မသွားရဲပါဘူး ဘုရား။) ဘာပြုလို့လဲ မယုံလို့။ ဒါဖြင့် ဘုန်းဘုန်းတို့တတွေ မမြင်တာတွေကို ယုံကြည်မှုနဲ့ လက်ခံထားတာ သေချာပလား။

❖ အဲတော့ ဘုရားရှင်ဉာဏ်တော်နဲ့ ဟောတဲ့တရားများကလည်း မြင်ရတာ မဟုတ်ဘူး။ မှတ်ခဲ့နော်။ ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတော့ ကြီးမားတဲ့ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ တကယ်မြင်လို့ ဘုရားကဟောတာ။ တကယ်မြင်လို့ ဟောတော့ကား ယုံကြည်နေတဲ့သက်သေတွေ ဘုရားပေးတာကို နားထောင်ပြီး ယုံကြည်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များက လိုက်လုပ်ကြည့်တော့ တကယ်ချမ်းသာတယ်။

❖ အဲတော့ ယုံကြည်ဖို့ မလိုဘူးလား။ ဘုရားဟောတရားကို ပြောတာနော်။ ဘုရားဟောတရားက မြင်ရတာမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကို ယုံကြည်လို့ လိုက်ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ ချမ်းသာမှာပေါ့။ သေချာ အရေးကြီးတယ်နော် ယုံကြည်မှ ကျင့်ကြည့်မယ်။ ကျင့်ရင် ယုံကြည်စရာ ထပ်ပေါ်လိမ့်မယ်၊ ယုံလေ ထပ်ကျင့်လေ ယုံကြည်စရာပေါ်လေ။ ဆက်ကျင့်လေ ချမ်းသာလေ ဖြစ်မယ်။ နောက်ဆုံး နတ်ရွာနိဗ္ဗာန်ထိပေါက်လိမ့်မယ်လို့ မှတ်ကြနော်။

ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး
🙏🙏🙏

(၆.၂.၂၀၁၈) မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် တွင်ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ညချမ်းဓမ္မသဘင်မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here