ပါရမီ
*****
★ အထြတ္အထိပ္ကို ေရာက္ဖို႔အတြက္
“ပါရမီ” လုိအပ္တယ္တဲ့။
အထြတ္အထိပ္ဆိုေတာ့ ျမင့္တာနဲ႔နိမ့္တာ အဲ့လိုသြားျမင္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို
မျမင့္ေသးဘူးလို႔ ယူဆလိုက္ရင္ အားငယ္ျပန္တယ္။
★ ဒါေပမဲ့ ပါရမီဆိုတဲ့ စကားလံုးက
“ပါရ” ရယ္ “မီ” ရယ္၊ ပါရ – ကတစ္လံုး၊
မီ – က တစ္လံုး။ “ပါရ” ဆိုတာ ဟိုဖက္ကမ္း၊
ဧရာ၀တီရဲ႕ ဟိုဘက္ကမ္း ဧရာ၀တီျမစ္ဆိုတာ
ဟိုဘက္ကမ္း ဒီဘက္ကမ္းရွိတယ္။
“မီ” ဆိုတာက ေရာက္တာ။
★“ပါရ” က ဟိုဘက္ကမ္း “မီ” ဆိုတာက ေရာက္တာ။
ဟိုဘက္ကမ္းကို ေရာက္ေအာင္သြားဖို႔အတြက္
အသံုးျပဳတဲ့ ေလွတို႔ သဗၺာန္တို႔ ဇက္တို႔
အဲ့ဒါကို ပါရမီလို႔ေခၚတယ္။
★ စိတ္ညစ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ စိတ္ေကာင္းေကာင္း
ထားတတ္ေအာင္ သူၾကိဳးစားရင္ …… သူစိတ္ညစ္တာေပ်ာက္သြားရင္ …
အဲဒီလူမွာ စိတ္ညစ္တယ္ဆိုတဲ့ ဒီဘက္ကမ္းကေန
စိတ္မညစ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ ဟိုဘက္ကမ္းကို
ေရာက္သြားတယ္ … အဲ့ဒါ ပါရမီပဲ။
★ လူတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ကိုအတင္းေျပာတယ္ ဘာလုိ႔အတင္းေျပာတုန္းဆိုေတာ့ သူ႔ဟာသူေနျပီးေတာ့ သူ႔စိတ္ထဲမွာ မလံုမျခံဳဘူးျဖစ္ေနတယ္။
အဲေတာ့ သူကအေဖာ္လုိက္ရွာတာ၊ အေဖာ္လိုက္ရွာျပီးေတာ့ သူရဲ႕အေဖာ္နဲ႔ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ေျပာတဲ့အခါမွာ
သူက အေကာင္းမေျပာဘူး…
ႏိွမ္က်သြားေအာင္ သူေျပာမွာ
အဲေတာ့ မေကာင္းတာေျပာတာေပါ့
Negative ျဖစ္တာေျပာတာ။
★ အတင္းေျပာတယ္ဆိုတာ …
ေကာင္းတာကိုေတြးျပီး အတင္းေျပာတာလား?
မေကာင္းတာကို ေတြးျပီး အတင္းေျပာတာလား?
(မေကာင္းတာကိုေတြးျပီး ေျပာတာပါ… ဘုရား။)
မေကာင္းတာေတြးျပီး အတင္းေျပာတာ။
★ မေကာင္းတာေတြးျပီး အတင္းေျပာတယ္ဆိုရင္
ကုသိုလ္လား အကုသိုလ္လား အဲဒီအခ်ိန္မွာ။
(အကုသိုလ္ပါ ဘုရား။) အကုသိုလ္ ျဖစ္တယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ အကုသိုလ္စိတ္ကိုပဲ
ျမိန္ရည္ရွက္ရည္ တခါတည္းပဲ စားတာ
အရမ္းေကာင္းတာ ဟုတ္တယ္မို႔လား?
အက်င့္ေတြပါမွာ … မေကာင္းတဲ့အက်င့္ပါမွာ။
★ ကိုယ္မၾကိဳက္တဲ့သူ ကိုယ့္ကိုမေကာင္းေျပာဘူးတဲ့သူဆို
ကိုယ္က ပိုျပီးေတာ့ေတာင္ ေျပာခ်င္ေသးတယ္။ ကိုယ္ကလည္းပဲ စိတ္ထဲမွာ မလံုမျခံဳျဖစ္သြားတာကိုး
အဲ့လို အတင္းေျပာခံရတယ္ဆိုရင္
သူမ်ား ဘာေျပာတာလဲေဟ့
အဲ့ဒါကို ဂရုစိုက္ တခါတည္း စိတ္ထဲမွာ ထစ္ခနဲျဖစ္သြားျပီး … မလံုမျခံဳ ျဖစ္သြားတယ္။
★ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္ကို အတင္းေျပာတဲ့သူကလည္းပဲ အေကာင္းမၾကည့္ဘူး အဆိုးပဲၾကည့္တယ္ အဆိုးပဲၾကည့္ျပီးေတာ့ အတင္းေျပာတယ္ “ဣႆာမစၧိရိယ” မနာလုိ၀န္တုိစိတ္အျဖစ္နဲ႔ ေျပာတယ္.. ကုသိုလ္လား အကုသိုလ္လား? (အကုသိုလ္ပါ.. ဘုရား။) …
သူက ဒီဘက္ကမ္းမွာတင္ရပ္ေနတာ။
★ ကိုယ္ၾကားတဲ့အခါ ကိုယ္ကလည္း အဲဒီအတိုင္းပဲ သူလိုပဲေျပာတယ္၊ သူျပဳမူတဲ့အတိုင္းပဲ
အဲ့ဒီအတိုင္း အတိအက်ျပန္ေျပာတယ္ တံု႔ျပန္တယ္။
အဲေတာ့ ကိုယ္က ဟိုဘက္ကမ္းလား ဒီဘက္ကမ္းလား? ကိုယ္လည္း ဒီဘက္ကမ္းပဲ။ သူကလည္း ဒီဘက္ကမ္းပဲ …
ကိုယ္ကလည္း ဒီဘက္ကမ္းပဲ။
★ တကယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုအတင္းလာေျပာတဲ့သူကို ဒီလူကေတာ့ စိတ္ထဲမွာ သူ ဒုကၡေရာက္ေနတာ အလိုလိုေနရင္းနဲ႔ သူ႔စိတ္ဒုကၡ သူရွာေနတယ္။ စိတ္ထဲမွာ မလံုမလဲျဖစ္ေနတယ္ အားငယ္တဲ့စိတ္ေတြျဖစ္ျပီးေတာ့ “ဣႆာမစၧိရိယ” မနာလုိ၀န္တုိစိတ္ေတြျဖစ္ေနရင္ သူမ်ားေကာင္းတာလုပ္တာ သူမ်ားတိုးတိတ္တာ မုဒိတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ ပီတိ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။
ပီတိျဖစ္မယ့္အစား အားက်ျပီးေတာ့ ၾကိဳးစားမယ့္အစား
သူက အားငယ္တဲ့ စိတ္ေတြျဖစ္တယ္။
★ သူအဲ့လို အားငယ္ေနတာကို ကုိယ္က ဝင္ၿပီးေတာ့ ကရုဏာျဖစ္တယ္ သနားတယ္ဆိုရင္ သူေျပာတာကိုယ့္ကို သိပ္မထိခိုက္ေတာ့ဘူး
ကိုယ္က သူ႔သနားသြားတယ္။
ကရုဏာနဲ႔ ေဒါသနဲ႔ အတူတူ မျဖစ္ဘူးတဲ့
အဘိဓမၼာသေဘာတရားက။
ကရုဏာျဖစ္ရင္ ေဒါသမျဖစ္ဘူး၊
ေဒါသျဖစ္ရင္ ကရုဏာမျဖစ္ဘူး။
★ ကရုဏာက ကုသိုလ္တရား ကုသိုလ္ေစတသိက္ ကုသိုလ္တရား ေကာင္းတဲ့စိတ္။
ေကာင္းတဲ့ဟာနဲ႔ မေကာင္းတဲ့ဟာ ဆိုတာ တူတူမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္
အဲ့ဒါ ကုသိုလ္နဲ႔ အကုသိုလ္ကိုေျပာတာ။
ကုသိုလ္နဲ႔အကုသိုလ္ဆိုတာ တူတူမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။
စိတၱေဗဒအရဆိုရင္ ………
ကုသိုလ္နဲ႔အကုသိုလ္ကိုေျပာတာ။
★ အဲေတာ့ လူတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ကို အဲ့ဒီလိုလာေျပာတာကို ကိုယ္က
ေအာ္ … ဒီလူကေတာ့ …
သူ႔စိတ္ထဲမွာ ဒုကၡေရာက္ေနတယ္
သူ႔စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနမွန္းလည္း သူမသိဘူး ……
သူမ်ားကိုအတင္းလာေျပာ
အခုတခါေတာ့ ငါ့လာေျပာ
ေဒါသၾကီးတဲ့သူ သူအတင္းသြားေျပာမိရင္ အရုိက္ေတာင္ခံရမယ္
အဲ့လိုေတြးျပီးေတာ့ သူ႔ကို သနားရင္
ကုိယ္က သူ႔လို ဒီဘက္ကမ္းမွာ မရိွဘူး
ကိုယ္က ဟိုဘက္ကမ္းေရာက္သြားျပီ။
အဲ့ဒါကို ပါရမီ ေခၚတာ။
★ ဒီေန႔ ေပးခ်င္တဲ့ message တခု၊ အသိဉာဏ္တခုကေတာ့ ဘာတုန္းဆိုေတာ့ သူမ်ားအတြက္ သူမ်ားရဲ႕ဒုကၡေပါ့ေနာ္ သူမ်ားရဲ႕ဒုကၡကို စဥ္းစားေပးတယ္။
သူမ်ားရဲ႕ ဒုကၡကိုေတြးျပီးေတာ့ အဲ့ဒီဒုကၡ ၀ိုင္းျပီးေတာ့ေျဖရွင္းေပခ်င္တဲ့စိတ္ေလး
ျဖစ္ေပၚရင္ ပါရမီျဖည့္က်င့္တယ္ဆိုတဲ့အရာ အလြယ္ေလးျဖစ္သြားတယ္။
★ သူမ်ားအတြက္ ေတြးေပးပါ။
သူမ်ားအတြက္ပါ ေတြးေပးပါ။
ကိုယ့္အတြက္ တခုခုလုပ္ဖို႔ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ သူမ်ားအတြက္ပါ ေတြးေပးပါ။
ဘယ္သူ႔အတြက္ပါ ေတြးေပးရမွာလဲ? (သူမ်ားအတြက္ပါ ေတြးေပးဘုရား။)
သူမ်ားအတြက္ပါ ေတြးေပးရမယ္ သူမ်ားအတြက္ေတြးေပးရင္ … ပါရမီဆယ္ပါးက သူ႔အလိုလို အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္လာတယ္။ အေျခခံေကာင္းသြားတယ္။ ။
#ေက်းဇူးေတာ္ရွင္Oxfordဆရာေတာ္
#ေဒါက္တာဓမၼသာမိ
“ေလာကီ ေလာကုတၱရာအက်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးပါတဲ့ ပါရမီ – Buddhist Practices for Both Worldly Development and Nirvana (26.1.2018)” တရားေတာ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။
#Crd.
(Unicode)
ပါရမီ
*****

★ အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်ဖို့အတွက်
“ပါရမီ” လိုအပ်တယ်တဲ့။
အထွတ်အထိပ်ဆိုတော့ မြင့်တာနဲ့နိမ့်တာ အဲ့လိုသွားမြင်တဲ့အခါကျတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို
မမြင့်သေးဘူးလို့ ယူဆလိုက်ရင် အားငယ်ပြန်တယ်။

★ ဒါပေမဲ့ ပါရမီဆိုတဲ့ စကားလုံးက
“ပါရ” ရယ် “မီ” ရယ်၊ ပါရ – ကတစ်လုံး၊
မီ – က တစ်လုံး။ “ပါရ” ဆိုတာ ဟိုဖက်ကမ်း၊
ဧရာဝတီရဲ့ ဟိုဘက်ကမ်း ဧရာဝတီမြစ်ဆိုတာ
ဟိုဘက်ကမ်း ဒီဘက်ကမ်းရှိတယ်။
“မီ” ဆိုတာက ရောက်တာ။

★“ပါရ” က ဟိုဘက်ကမ်း “မီ” ဆိုတာက ရောက်တာ။
ဟိုဘက်ကမ်းကို ရောက်အောင်သွားဖို့အတွက်
အသုံးပြုတဲ့ လှေတို့ သဗ္ဗာန်တို့ ဇက်တို့
အဲ့ဒါကို ပါရမီလို့ခေါ်တယ်။

★ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် စိတ်ကောင်းကောင်း
ထားတတ်အောင် သူကြိုးစားရင် …… သူစိတ်ညစ်တာပျောက်သွားရင် …
အဲဒီလူမှာ စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဒီဘက်ကမ်းကနေ
စိတ်မညစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ဟိုဘက်ကမ်းကို
ရောက်သွားတယ် … အဲ့ဒါ ပါရမီပဲ။

★ လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုအတင်းပြောတယ် ဘာလို့အတင်းပြောတုန်းဆိုတော့ သူ့ဟာသူနေပြီးတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာ မလုံမခြုံဘူးဖြစ်နေတယ်။
အဲတော့ သူကအဖော်လိုက်ရှာတာ၊ အဖော်လိုက်ရှာပြီးတော့ သူရဲ့အဖော်နဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းကို ပြောတဲ့အခါမှာ
သူက အကောင်းမပြောဘူး…
နှိမ်ကျသွားအောင် သူပြောမှာ
အဲတော့ မကောင်းတာပြောတာပေါ့
Negative ဖြစ်တာပြောတာ။

★ အတင်းပြောတယ်ဆိုတာ …
ကောင်းတာကိုတွေးပြီး အတင်းပြောတာလား?
မကောင်းတာကို တွေးပြီး အတင်းပြောတာလား?
(မကောင်းတာကိုတွေးပြီး ပြောတာပါ… ဘုရား။)
မကောင်းတာတွေးပြီး အတင်းပြောတာ။

★ မကောင်းတာတွေးပြီး အတင်းပြောတယ်ဆိုရင်
ကုသိုလ်လား အကုသိုလ်လား အဲဒီအချိန်မှာ။
(အကုသိုလ်ပါ ဘုရား။) အကုသိုလ် ဖြစ်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ အကုသိုလ်စိတ်ကိုပဲ
မြိန်ရည်ရှက်ရည် တခါတည်းပဲ စားတာ
အရမ်းကောင်းတာ ဟုတ်တယ်မို့လား?
အကျင့်တွေပါမှာ … မကောင်းတဲ့အကျင့်ပါမှာ။

★ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့သူ ကိုယ့်ကိုမကောင်းပြောဘူးတဲ့သူဆို
ကိုယ်က ပိုပြီးတော့တောင် ပြောချင်သေးတယ်။ ကိုယ်ကလည်းပဲ စိတ်ထဲမှာ မလုံမခြံုဖြစ်သွားတာကိုး
အဲ့လို အတင်းပြောခံရတယ်ဆိုရင်
သူများ ဘာပြောတာလဲဟေ့
အဲ့ဒါကို ဂရုစိုက် တခါတည်း စိတ်ထဲမှာ ထစ်ခနဲဖြစ်သွားပြီး … မလုံမခြံု ဖြစ်သွားတယ်။

★ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ကို အတင်းပြောတဲ့သူကလည်းပဲ အကောင်းမကြည့်ဘူး အဆိုးပဲကြည့်တယ် အဆိုးပဲကြည့်ပြီးတော့ အတင်းပြောတယ် “ဣဿာမစ္ဆိရိယ” မနာလို၀န်တိုစိတ်အဖြစ်နဲ့ ပြောတယ်.. ကုသိုလ်လား အကုသိုလ်လား? (အကုသိုလ်ပါ.. ဘုရား။) …
သူက ဒီဘက်ကမ်းမှာတင်ရပ်နေတာ။

★ ကိုယ်ကြားတဲ့အခါ ကိုယ်ကလည်း အဲဒီအတိုင်းပဲ သူလိုပဲပြောတယ်၊ သူပြုမူတဲ့အတိုင်းပဲ
အဲ့ဒီအတိုင်း အတိအကျပြန်ပြောတယ် တုံ့ပြန်တယ်။
အဲတော့ ကိုယ်က ဟိုဘက်ကမ်းလား ဒီဘက်ကမ်းလား? ကိုယ်လည်း ဒီဘက်ကမ်းပဲ။ သူကလည်း ဒီဘက်ကမ်းပဲ …
ကိုယ်ကလည်း ဒီဘက်ကမ်းပဲ။

★ တကယ်လို့ ကိုယ့်ကိုအတင်းလာပြောတဲ့သူကို ဒီလူကတော့ စိတ်ထဲမှာ သူ ဒုက္ခရောက်နေတာ အလိုလိုနေရင်းနဲ့ သူ့စိတ်ဒုက္ခ သူရှာနေတယ်။ စိတ်ထဲမှာ မလုံမလဲဖြစ်နေတယ် အားငယ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ “ဣဿာမစ္ဆိရိယ” မနာလို၀န်တိုစိတ်တွေဖြစ်နေရင် သူများကောင်းတာလုပ်တာ သူများတိုးတိတ်တာ မုဒိတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ပီတိ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ပီတိဖြစ်မယ့်အစား အားကျပြီးတော့ ကြိုးစားမယ့်အစား
သူက အားငယ်တဲ့ စိတ်တွေဖြစ်တယ်။

★ သူအဲ့လို အားငယ်နေတာကို ကိုယ်က ဝင်ပြီးတော့ ကရုဏာဖြစ်တယ် သနားတယ်ဆိုရင် သူပြောတာကိုယ့်ကို သိပ်မထိခိုက်တော့ဘူး
ကိုယ်က သူ့သနားသွားတယ်။
ကရုဏာနဲ့ ဒေါသနဲ့ အတူတူ မဖြစ်ဘူးတဲ့
အဘိဓမ္မာသဘောတရားက။
ကရုဏာဖြစ်ရင် ဒေါသမဖြစ်ဘူး၊
ဒေါသဖြစ်ရင် ကရုဏာမဖြစ်ဘူး။

★ ကရုဏာက ကုသိုလ်တရား ကုသိုလ်စေတသိက် ကုသိုလ်တရား ကောင်းတဲ့စိတ်။
ကောင်းတဲ့ဟာနဲ့ မကောင်းတဲ့ဟာ ဆိုတာ တူတူမဖြစ်နိုင်ဘူး။ အသွင်မတူ အိမ်သူမဖြစ်
အဲ့ဒါ ကုသိုလ်နဲ့ အကုသိုလ်ကိုပြောတာ။
ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာ တူတူမဖြစ်နိုင်ဘူး။
စိတ္တဗေဒအရဆိုရင် ………
ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုပြောတာ။

★ အဲတော့ လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို အဲ့ဒီလိုလာပြောတာကို ကိုယ်က
အော် … ဒီလူကတော့ …
သူ့စိတ်ထဲမှာ ဒုက္ခရောက်နေတယ်
သူ့စိတ်ဒုက္ခရောက်နေမှန်းလည်း သူမသိဘူး ……
သူများကိုအတင်းလာပြော
အခုတခါတော့ ငါ့လာပြော
ဒေါသကြီးတဲ့သူ သူအတင်းသွားပြောမိရင် အရိုက်တောင်ခံရမယ်
အဲ့လိုတွေးပြီးတော့ သူ့ကို သနားရင်
ကိုယ်က သူ့လို ဒီဘက်ကမ်းမှာ မရှိဘူး
ကိုယ်က ဟိုဘက်ကမ်းရောက်သွားပြီ။
အဲ့ဒါကို ပါရမီ ခေါ်တာ။

★ ဒီနေ့ ပေးချင်တဲ့ message တခု၊ အသိဉာဏ်တခုကတော့ ဘာတုန်းဆိုတော့ သူများအတွက် သူများရဲ့ဒုက္ခပေါ့နော် သူများရဲ့ဒုက္ခကို စဉ်းစားပေးတယ်။
သူများရဲ့ ဒုက္ခကိုတွေးပြီးတော့ အဲ့ဒီဒုက္ခ ၀ိုင်းပြီးတော့ဖြေရှင်းပေချင်တဲ့စိတ်လေး
ဖြစ်ပေါ်ရင် ပါရမီဖြည့်ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့အရာ အလွယ်လေးဖြစ်သွားတယ်။

★ သူများအတွက် တွေးပေးပါ။
သူများအတွက်ပါ တွေးပေးပါ။
ကိုယ့်အတွက် တခုခုလုပ်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ သူများအတွက်ပါ တွေးပေးပါ။
ဘယ်သူ့အတွက်ပါ တွေးပေးရမှာလဲ? (သူများအတွက်ပါ တွေးပေးဘုရား။)
သူများအတွက်ပါ တွေးပေးရမယ် သူများအတွက်တွေးပေးရင် … ပါရမီဆယ်ပါးက သူ့အလိုလို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လာတယ်။ အခြေခံကောင်းသွားတယ်။ ။

#ကျေးဇူးတော်ရှင်Oxfordဆရာတော်
#ဒေါက်တာဓမ္မသာမိ

“လောကီ လောကုတ္တရာအကျိုးနှစ်မျိုးပါတဲ့ ပါရမီ – Buddhist Practices for Both Worldly Development and Nirvana (26.1.2018)” တရားတော်မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။

#Crd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here