ဗုဒၶါနုႆတိကမၼ႒ာန္းကုိ စ်ာန္ရေအာင္ပြားနည္း

ဒို႕ ဗုဒၶါနုႆတိကမၼ႒ာန္းကုိ –
ကုသုိလ္ရေအာင္ပြားနည္းနဲ႕
စ်ာန္ရေအာင္ပြားနည္း ၂မ်ိဳးရွိတယ္ ။
#စ်ာန္
ပါဠိလိုေတာ့ ” စ်ာန္ ”
ျမန္မာလို အကုသုိလ္ဝင္ခြင့္မရေအာင္
လုပ္တာကုိေျပာတာ ။
* ကုသုိလ္ရေအာင္ပြားနည္း *
” ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ ” လို႕
ပါးစပ္ကဆိုျပီး လက္ကလဲပုတီးျကီး
တေဂ်ာင္းေဂ်ာင္းနဲ႕ခ်ျပီး
တစ္ခုထဲမွာ စူးစုိက္မက်ရင္
ကုသုိလ္ေတာ့ရမယ္ စ်ာန္မဝင္စားနိုင္ဘူး ။
#စ်ာန္ရေအာင္ပြားနည္း
– – – – – – – – – – – – – – – –
စိတ္
တင္
ေျဖာင့္
ငါး
ေရွ႕
ျမဲ
ပြား ျကိဳးစားဘာဝနာဆိုျပီး
အခ်က္ ( ၇ ) ခ်က္ရွိတယ္ ။
၁ ။ စိတ္
– – – – – –
အာရံု စိတ္ျငိမ္တဲ႕အခ်ိန္ကုိ ဖမ္းပါလို႕
ဆိုလိုတယ္ ။
၂ ။ တင္
– – – – – –
” တင္ ” ဆိုတာ တင္ပလႅင္ေခြထိုင္ပါလို႕ေျပာတာ ။
ဘာျဖစ္လို႕တုန္းဆိုရင္ တင္ပလႅင္ေခြထိုင္ေတာ့
ျကာျကာမထိုင္နိုင္ဘူးလား ။
ကာယဝိေဝကဆိုတဲ႕ ကုိယ္ျငိမ္ခ်င္တာမဟုတ္ဘူး
လား ။ ကုိယ္ျငိမ္မွ ကုိယ္မွီေနတဲ႕စိတ္ကျငိမ္မွာ
မဟုတ္ဘူးလား ။
ကုိယ္ျငိမ္မွစိတ္ျငိမ္မွာမို႕ တင္ပလႅင္ေခြထိုင္ခိုင္းတာ ။
အမ်ိဳးသားဆို နွစ္ဖက္တင္ပလႅင္ေခြ ။
အမ်ိဳးသမီးဆို တစ္ဖက္တင္ပလႅင္ေခြ ။
၃ ။ ေျဖာင့္
– – – – – – –
ခါးေျဖာင့္ေျဖာင့္ ေခါင္းတည့္တည့္ထားေပးပါတဲ႕ ။
ဘာျဖစ္လို႕တုန္းဆိုရင္ ခႏၶာကုိယ္အေလးခ်ိန္ညီမ်ွ
ေအာင္လို႕ ။
တင္ပလႅင္ေခြက အထက္ပိုင္းကုိယ္ကုိ
ထမ္းထားရတာထင္တယ္ေနာ္ ။
တကယ္လို႕ ခါးရိုးျကီးကုန္းထားမယ္ဆို
ေရွ႕ကထမ္းထားတဲ႕ ေျခမ်က္စိ၂ခု အရင္မနာဘူးလား ။
တကယ္လို႕ ဝီရိယလြန္ျပီး ခါးျကီးေကာ့ထားရင္လည္း
ေနာက္က တင္ပဆုံရိုးအရင္မနာဘူးလား
ေလးခုမ်ွထမ္းရမွာကုိ ၂ခုထဲထမ္းထားရလို႕ေလ ။
ဒါေျကာင့္ ခါးေျဖာင့္ေဖာင့္ထားခိုင္းတာ ။
တကယ္လို႕ ေခါင္းကမေျဖာင့္ဘူး စမွတ္ကတည္းက
နွာေခါင္းျကီးေအာက္စုိက္က်ေနရင္ေကာ
မွတ္ရင္း မွတ္ရင္းနဲ႕ ေရွ႕ငုိက္ျပီး မက်နိုင္ဘူးလား ။
ေခါင္းျကီးေမာ့ေနရင္ေကာ ေနာက္မလန္နိုင္ဘူးလား
တကယ္လို႕မွတ္ကတည္းက ေခါင္းတစ္ဖက္ေစာင္း
ေနရင္ ေစာင္းတဲ႕ဘက္ အားမ်ားသြားမွာ ။
ဒါေျကာင့္ ေခါင္းတည့္တည့္ထားရမယ္ ။
၄ ။ ငါး
– – – – –
” ငါး ” ဆိုတာ အာရံုငါးပါးကုိ ပယ္လိုက္ေတာ့လို႕
ေျပာတာ ။
အဲ႕ေတာ့ အာရံုငါးပါး ဘယ္လိုပယ္ရမလဲ ?
” မ်က္စိမွိတ္ပစ္လိုက္လို႕ေျပာတာ ”
အာရံုဖမ္းတဲ႕ေနရာမွာ –
မ်က္စိသည္ ဖမ္းအားအေကာင္းဆုံး ။
ဖမ္းျကည့္ မ်က္စိက အမ်ားဆုံး အားေကာင္းတယ္ ။
ေမြးေတာ့လဲ မ်က္စိပသာဒရုပ္ကစတာ
ေသေတာ့လဲမ်က္စိက စေသတာ ။
အဲ႕ေတာ့ မ်က္စိသည္ ဖမ္းအားအေကာင္းဆုံး ။
ျပီးေတာ့ အာရံု ၅ပါးမွာ ၃ပါးက မ်က္စိေျကာင့္ ။
ဒို႕ ျမင္မွလိုခ်င္တာ
ျမင္မွစားခ်င္တာ
ျမင္မွထိခ်င္ေတြ႕ခ်င္တာ မဟုတ္ဘူးလား ။
အဲ႕ေတာ့ အာရံု၅ပါးမွာ ၃ပါးသည္မ်က္စိေျကာင့္
အဲ႕ေတာ့ မ်က္စိမွိတ္လိုက္ရင္ အာရံုမလုံဘူးလား ။
ဒီလိုဆို ကုိယ္ထားခ်င္တဲ႕ေနရာ သတိစုစည္းမႈ
မရနိုင္ဘူးလား ။
ေအး – – – အဲဒါေျကာင့္ ။
၅ ။ ေရွ႕
– – – – – –
” ေရွ႕ ” ဆိုတာ ဒို ႕ စာလိုေတာ့
မိမိရဲ႕ ” ေရွ႕ “ငါးေတာင္အကြာေလာက္မွာ ေဗာဓိပင္နွင့္
ေရႊပလႅင္ မာရ္ငါးပါး ေအာင္တဲ႕ပုံကုိ
စိတ္ထဲမွာအာရံုျပဳထား ။
ဒါကုိအာရံုျပဳထားရင္ ဒို႕လဲ ဘုရားေသြးနဲ႕
တစ္ဆက္တည္းျဖစ္မေနဘူးလား ။
ဒီလိုဆို ဒို႕လုပ္ေနတဲ႕အလုပ္ကုိ ဘယ္သူ
ေနွာက္ယွက္နိုင္ေသးတုန္း ။
ဘုရားလက္ထက္က မနီးမေဝးဆိုတာ
ငါးေတာင္အကြာေလာက္က ဂါရဝျပဳရတာကုိးဗ် ။
မိမိရဲ႕ေရွ႕ ငါးေတာင္အကြာေလာက္မွာ
” ေဗာဓိပင္နွင့္ေရႊပလႅင္ ေအာင္တဲ႕ပုံကုိ
စိတ္ထဲမွာအာရံုျပဳထား ” ဒါကေတာ့
ဒို႕ စာေျပာ ေျပာတာပါ ။
တစ္ခ်ိဳ႕သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကေတာ့ ကုိယ့္အိမ္က
ဘုရားဆင္းတုေတာ္ကုိ ေန႕ကတည္းက ျမင္ေအာင္
မ်က္လုံးတည့္တည့္ျကည့္ထားတယ္ ။
ဘုရားတစ္ကိုယ္လုံးျကည့္ခ်င္ရင္
ဘုရားနွာေခါင္းထိပ္ကုိ ျကည့္ရတယ္ ။
ဒါဆို ဘုရားတစ္ကုိယ္လုံး မ်က္နွာေတာ္တစ္ခုလုံး
ျခံဳျပီးသားျဖစ္တယ္ ။
ေဗာဓိပင္နဲ႕ေရႊပလႅင္ကပုံေတာ္ ကုိယ္မွမျမင္ဖူးဘဲနဲ႕ ။
အဲ႕ေတာ့ ကုိယ္အိမ္ကကုိယ္ျကည္ညိဳတဲ႕ဘုရားကုိ
အာရံုျပဳေပါ့ ။
ကုိယ္႕အိမ္ကဘုရားကုိေန႕ကတည္းက
ကသုိဏ္းကြက္အျဖစ္နဲ႕ျမင္ေအာင္ျကည့္ထား
ညက် အာရံုျပဳလိုက္ရင္ ဒက္ကနဲဆိုေပၚေအာင္ ။
အဲဒါ စိတ္မျငိမ္ေသးရင္
ေရဒီယုိ ဖမ္းသလို လိႈင္းမမိေတာ့ အခ်က္ျပက
ျပန္႕လိုက္ က်ံဳ႕လိုက္ျဖစ္သလို
ဘုရားမ်က္နွာေတာ္ ဘုရားပုံေတာ္ျကီးက ခြက္လိုက္
ခ်ိဳင့္လိုက္ ရွည္လိုက္ တိုလိုက္နဲ႕ျဖစ္ေနမယ္ ။
ဒါဆို ” ငါစိတ္မျငိမ္ေသးဘူး လိႈင္းမတည့္ေသးဘူး ”
အဲဒီလုိ ဘုရားမ်က္နွာေတာ္ ကစားေနေသးသမ်ွ
ဘယ္ေတာ့မွ ကမၼ႒ာန္းမပြားနဲ႕အုန္း
အဲဒါျငိမ္ေအာင္ယူအုန္း ။
၆ ။ ျမဲ
– – – – –
” ျမဲ ” ဆိုတာ ဘုရားမ်က္နွာေတာ္ကုိ တည့္တည့္
စိတ္ကုိပို႕ထား ေျပာတာ ။
မေနာ မေသာင္းက်န္းေအာင္ထင္တယ္ ။
စိတ္ေလး တစ္ခုထဲျဖစ္ေအာင္ထင္တယ္ ။
စိတ္ကုိ ငါ့ဆီလာခဲ႕ဆို ရိုင္းတဲ႕စိတ္လာမလား ?
လမ္းသရဲဇာတ္ထဲဝင္ေနတဲ႕ပုဂၢိဳလ္ မိဘ၂ပါးက
မန္းေခၚလို႕ရပါ့မလား ? ( မရပါဘုရား )
အဲ႕ေတာ့ ေခ်ာ့ေခၚ ေခၚသလိုေပါ့ ဘုရားနဲ႕ကပ္ျပီး
မိမိစိတ္ရိုင္းကုိ ပို႕ထားတာထင္တယ္ ။
* ျကိဳက္ရင္ ျကိဳက္သလိုလိုက္တဲ႕ဥာဥ္
* မျကိဳက္ မျကိဳက္သလိုကိုက္တဲ႕ဥာဥ္
* မသိ မသိသလိုတိုက္တဲ႕ဥာဥ္
အဲဒီဥာဥ္ဆ္ုိးေတြကုိ ေကာင္းလာေအာင္
ဒါေတြကုိ ဘုရားနဲ႕လဲေတာ့မွာ ။
အဲ႕ေတာ့ ” ျမဲ ” ဆိုတာ ဘုရားမ်က္နွာေတာ္ကုိ
စိတ္ကုိပို႕ထားလိုက္လို႕ေျပာတာ ။
၇ ။ ပြား
– – – – —
” ျမဲ ” ျပီးေတာ့ ” ပြား ” ထင္တယ္ ။
* လက္က ပုတီးလုံးကုိင္
* နႈတ္က နွစ္သက္ရာဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိပြား
* စိတ္က ဘုရားဆီအာရံုျပဳ
အဲ႕ေတာ့ ဒို႕ ” ကာယ ဝစီ မေနာ ” ဆိုတဲ႕
ကံ၃ပါးမစုံဘူးလား ?
ဒီလိုဆို အသိမပါနိုင္ဘူးလား ?
အသိပါရင္ အသက္မဝင္နိုင္ဘူးလား ?
* ကာယကံက ပုတီးလုံးကုိင္ထားေတာ့
မဟုတ္တာ လုပ္ျဖစ္အုန္းမလား ?
( မလုပ္ျဖစ္ပါဘုရား )
* ဝစီကံက ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပြားေနေတာ့
မဟုတ္တာေျပာအုန္းမလား ?
( မေျပာပါဘုရား )
* မေနာကေရာ ဘုရားဆီကုိစိတ္ပို႕ထားေတာ့
မဟုတ္တာျကံအုန္းမလား ?
( မျကံပါဘုရား )
ဒါဆို ဒို႕ ကံ၃ပါးမလုံဘူးလား ?
( လုံပါတယ္ဘုရား )
ဒီလိုဆို ပူေနတဲ႔စိတ္ ပ်ံ႕ေနတဲ႕စိတ္ေတြ
ေအးျပီး မတည္နိုင္ဘူးလား ။
ဒါ #စ်ာန္ရေအာင္ပြားနည္း ။
အဲ႕ေတာ့ ေက်ာက္ဆင္းတုပဲျဖစ္ျဖစ္
သစ္သားရုပ္တုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္အိမ္က
ကုိယ္ျကည္ညိဳတဲ႕ဘုရားအာရံုျပဳ ။
” ကံ၃ပါး ” စုံေအာင္ ကံလုံေအာင္ယူလို႕
အဲဒီကုိယ္အာရံုျပဳတဲ႕ဘုရားဆင္းတုေတာ္
ဘုရားစင္စစ္ကဲ႕သုိ႕ သက္ေတာ္ထင္ရွားကဲ႕သုိ႕
အသက္ဝင္လာရင္ အဲဒီစ်ာန္ ေအာင္ျပီ ။
#စ်ာန္ေအာင္ မေအာင္ ဒါနဲ႕စစ္ ။
အဲဒါ အသက္မဝင္သမ်ွ စ်ာန္မဝင္ေသးဘူး ။
* ပုတီးပတ္ေရကုိ ကုိယ္ျကိဳက္သေလာက္လုပ္
ပုတီးေလာဘေတာ့ မျကီးနဲ႕ ။
ပုတီး “ေလာဘ ” ျကီးရင္ ပုတီး “ေသာက ” က
လိုက္လာလိမ္႕မယ္ ။
# အဓိကက မေကာင္းဥာဥ္ မေကာင္းစိတ္ကုိ
ပယ္မွာ ။
#ကုိယ့္စိတ္နဲ႕ကုိယ့္ကုိယ္နဲ႕တည့္ဖို႕က
အေရးျကီးဆုံးပဲ ။
# အဲ႕ေတာ့ ပုတီးတစ္လုံးထိ တစ္လုံးသိေအာင္ယူ
ပုတီးပတ္ေရကုိ ဦးစားမေပးနဲ႕ ။
#မေနာက ဘုရားဆီကုိပို႕ထား
#ဝစီက ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိပြား
#ကာယက ပုတီးလုံးကုိကုိင္
ဒါ ” ပုံေတာ္နဲ႕ဂုဏ္ေတာ္ ” ကပ္တာပဲ ။
ဒီလိုသာ ပုတီးတစ္လုံးမွာ ကံ၃ပါးလုံေနရင္
အရဟံစိပ္ရင္ အရဟံသိဒိၶေတြ သူ႕အလိုလို
မဝင္ဘူးလား ? ( ဝင္ပါတယ္ဘုရား )
ဆုေတာင္းဖို႕မလိုပါဘူးဗ်ာ ။
ဒါ ဗုဒၶါနုႆတိကုိစ်ာန္ရေအာင္ပြားနည္းပဲ ။
#ေက်းဇူးေတာ္ရွင္
မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားျကီး
၂၂ – ၇ – ၉၉ တြင္ေဟာျကားေတာ္မူေသာ
တရားေတာ္အသံဖိုင္မွ ေကာက္နုတ္ပူေဇာ္ပါသည္ ။
Credit— ႏြယ္ လဲ႕ ငယ္
(Unicode)
# ဗုဒ္ဓါနုဿတိကမ္မဋ္ဌာန်းကို စျာန်ရအောင်ပွားနည်း #
**************************************
ဒို့ ဗုဒ္ဓါနုဿတိကမ္မဋ္ဌာန်းကို –
ကုသိုလ်ရအောင်ပွားနည်းနဲ့
စျာန်ရအောင်ပွားနည်း ၂မျိုးရှိတယ် ။
#စျာန်
ပါဠိလိုတော့ ” စျာန် ”
မြန်မာလို အကုသိုလ်ဝင်ခွင့်မရအောင်
လုပ်တာကိုပြောတာ ။
* ကုသိုလ်ရအောင်ပွားနည်း *
” သောဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ ” လို့
ပါးစပ်ကဆိုပြီး လက်ကလဲပုတီးကြီး
တဂျောင်းဂျောင်းနဲ့ချပြီး
တစ်ခုထဲမှာ စူးစိုက်မကျရင်
ကုသိုလ်တော့ရမယ် စျာန်မဝင်စားနိုင်ဘူး ။
#စျာန်ရအောင်ပွားနည်း
– – – – – – – – – – – – – – – –
စိတ်
တင်
ဖြောင့်
ငါး
ရှေ့
မြဲ
ပွား ကြိုးစားဘာဝနာဆိုပြီး
အချက် ( ရ ) ချက်ရှိတယ် ။
၁ ။ စိတ်
– – – – – –
အာရုံ စိတ်ငြိမ်တဲ့အချိန်ကို ဖမ်းပါလို့
ဆိုလိုတယ် ။
၂ ။ တင်
– – – – – –
” တင် ” ဆိုတာ တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်ပါလို့ပြောတာ ။
ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုရင် တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်တော့
ကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးလား ။
ကာယဝိဝေကဆိုတဲ့ ကိုယ်ငြိမ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး
လား ။ ကိုယ်ငြိမ်မှ ကိုယ်မှီနေတဲ့စိတ်ကငြိမ်မှာ
မဟုတ်ဘူးလား ။
ကိုယ်ငြိမ်မှစိတ်ငြိမ်မှာမို့ တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်ခိုင်းတာ ။
အမျိုးသားဆို နှစ်ဖက်တင်ပလ္လင်ခွေ ။
အမျိုးသမီးဆို တစ်ဖက်တင်ပလ္လင်ခွေ ။
၃ ။ ဖြောင့်
– – – – – – –
ခါးဖြောင့်ဖြောင့် ခေါင်းတည့်တည့်ထားပေးပါတဲ့ ။
ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ညီမျှ
အောင်လို့ ။
တင်ပလ္လင်ခွေက အထက်ပိုင်းကိုယ်ကို
ထမ်းထားရတာထင်တယ်နော် ။
တကယ်လို့ ခါးရိုးကြီးကုန်းထားမယ်ဆို
ရှေ့ကထမ်းထားတဲ့ ခြေမျက်စိ၂ခု အရင်မနာဘူးလား ။
တကယ်လို့ ဝီရိယလွန်ပြီး ခါးကြီးကော့ထားရင်လည်း
နောက်က တင်ပဆုံရိုးအရင်မနာဘူးလား
လေးခုမျှထမ်းရမှာကို ၂ခုထဲထမ်းထားရလို့လေ ။
ဒါကြောင့် ခါးဖြောင့်ဖောင့်ထားခိုင်းတာ ။
တကယ်လို့ ခေါင်းကမဖြောင့်ဘူး စမှတ်ကတည်းက
နှာခေါင်းကြီးအောက်စိုက်ကျနေရင်ကော
မှတ်ရင်း မှတ်ရင်းနဲ့ ရှေ့ငိုက်ပြီး မကျနိုင်ဘူးလား ။
ခေါင်းကြီးမော့နေရင်ကော နောက်မလန်နိုင်ဘူးလား
တကယ်လို့မှတ်ကတည်းက ခေါင်းတစ်ဖက်စောင်း
နေရင် စောင်းတဲ့ဘက် အားများသွားမှာ ။
ဒါကြောင့် ခေါင်းတည့်တည့်ထားရမယ် ။
၄ ။ ငါး
– – – – –
” ငါး ” ဆိုတာ အာရုံငါးပါးကို ပယ်လိုက်တော့လို့
ပြောတာ ။
အဲ့တော့ အာရုံငါးပါး ဘယ်လိုပယ်ရမလဲ ?
” မျက်စိမှိတ်ပစ်လိုက်လို့ပြောတာ ”
အာရုံဖမ်းတဲ့နေရာမှာ –
မျက်စိသည် ဖမ်းအားအကောင်းဆုံး ။
ဖမ်းကြည့် မျက်စိက အများဆုံး အားကောင်းတယ် ။
မွေးတော့လဲ မျက်စိပသာဒရုပ်ကစတာ
သေတော့လဲမျက်စိက စသေတာ ။
အဲ့တော့ မျက်စိသည် ဖမ်းအားအကောင်းဆုံး ။
ပြီးတော့ အာရုံ ၅ပါးမှာ ၃ပါးက မျက်စိကြောင့် ။
ဒို့ မြင်မှလိုချင်တာ
မြင်မှစားချင်တာ
မြင်မှထိချင်တွေ့ချင်တာ မဟုတ်ဘူးလား ။
အဲ့တော့ အာရုံ၅ပါးမှာ ၃ပါးသည်မျက်စိကြောင့်
အဲ့တော့ မျက်စိမှိတ်လိုက်ရင် အာရုံမလုံဘူးလား ။
ဒီလိုဆို ကိုယ်ထားချင်တဲ့နေရာ သတိစုစည်းမှု
မရနိုင်ဘူးလား ။
အေး – – – အဲဒါကြောင့် ။
၅ ။ ရှေ့
– – – – – –
” ရှေ့ ” ဆိုတာ ဒို ့ စာလိုတော့
မိမိရဲ့ ” ရှေ့ “ငါးတောင်အကွာလောက်မှာ ဗောဓိပင်နှင့်
ရွှေပလ္လင် မာရ်ငါးပါး အောင်တဲ့ပုံကို
စိတ်ထဲမှာအာရုံပြုထား ။
ဒါကိုအာရုံပြုထားရင် ဒို့လဲ ဘုရားသွေးနဲ့
တစ်ဆက်တည်းဖြစ်မနေဘူးလား ။
ဒီလိုဆို ဒို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို ဘယ်သူ
နှောက်ယှက်နိုင်သေးတုန်း ။
ဘုရားလက်ထက်က မနီးမဝေးဆိုတာ
ငါးတောင်အကွာလောက်က ဂါရဝပြုရတာကိုးဗျ ။
မိမိရဲ့ရှေ့ ငါးတောင်အကွာလောက်မှာ
” ဗောဓိပင်နှင့်ရွှေပလ္လင် အောင်တဲ့ပုံကို
စိတ်ထဲမှာအာရုံပြုထား ” ဒါကတော့
ဒို့ စာပြော ပြောတာပါ ။
တစ်ချို့သူတော်ကောင်းများကတော့ ကိုယ့်အိမ်က
ဘုရားဆင်းတုတော်ကို နေ့ကတည်းက မြင်အောင်
မျက်လုံးတည့်တည့်ကြည့်ထားတယ် ။
ဘုရားတစ်ကိုယ်လုံးကြည့်ချင်ရင်
ဘုရားနှာခေါင်းထိပ်ကို ကြည့်ရတယ် ။
ဒါဆို ဘုရားတစ်ကိုယ်လုံး မျက်နှာတော်တစ်ခုလုံး
ခြုံပြီးသားဖြစ်တယ် ။
ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလ္လင်ကပုံတော် ကိုယ်မှမမြင်ဖူးဘဲနဲ့ ။
အဲ့တော့ ကိုယ်အိမ်ကကိုယ်ကြည်ညိုတဲ့ဘုရားကို
အာရုံပြုပေါ့ ။
ကိုယ့်အိမ်ကဘုရားကိုနေ့ကတည်းက
ကသိုဏ်းကွက်အဖြစ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ထား
ညကျ အာရုံပြုလိုက်ရင် ဒက်ကနဲဆိုပေါ်အောင် ။
အဲဒါ စိတ်မငြိမ်သေးရင်
ရေဒီယို ဖမ်းသလို လှိုင်းမမိတော့ အချက်ပြက
ပြန့်လိုက် ကျံု့လိုက်ဖြစ်သလို
ဘုရားမျက်နှာတော် ဘုရားပုံတော်ကြီးက ခွက်လိုက်
ချိုင့်လိုက် ရှည်လိုက် တိုလိုက်နဲ့ဖြစ်နေမယ် ။
ဒါဆို ” ငါစိတ်မငြိမ်သေးဘူး လှိုင်းမတည့်သေးဘူး ”
အဲဒီလို ဘုရားမျက်နှာတော် ကစားနေသေးသမျှ
ဘယ်တော့မှ ကမ္မဋ္ဌာန်းမပွားနဲ့အုန်း
အဲဒါငြိမ်အောင်ယူအုန်း ။
၆ ။ မြဲ
– – – – –
” မြဲ ” ဆိုတာ ဘုရားမျက်နှာတော်ကို တည့်တည့်
စိတ်ကိုပို့ထား ပြောတာ ။
မနော မသောင်းကျန်းအောင်ထင်တယ် ။
စိတ်လေး တစ်ခုထဲဖြစ်အောင်ထင်တယ် ။
စိတ်ကို ငါ့ဆီလာခဲ့ဆို ရိုင်းတဲ့စိတ်လာမလား ?
လမ်းသရဲဇာတ်ထဲဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် မိဘ၂ပါးက
မန်းခေါ်လို့ရပါ့မလား ? ( မရပါဘုရား )
အဲ့တော့ ချော့ခေါ် ခေါ်သလိုပေါ့ ဘုရားနဲ့ကပ်ပြီး
မိမိစိတ်ရိုင်းကို ပို့ထားတာထင်တယ် ။
* ကြိုက်ရင် ကြိုက်သလိုလိုက်တဲ့ဉာဉ်
* မကြိုက် မကြိုက်သလိုကိုက်တဲ့ဉာဉ်
* မသိ မသိသလိုတိုက်တဲ့ဉာဉ်
အဲဒီဉာဉ်ဆ်ုိးတွေကို ကောင်းလာအောင်
ဒါတွေကို ဘုရားနဲ့လဲတော့မှာ ။
အဲ့တော့ ” မြဲ ” ဆိုတာ ဘုရားမျက်နှာတော်ကို
စိတ်ကိုပို့ထားလိုက်လို့ပြောတာ ။
၇ ။ ပွား
– – – – —
” မြဲ ” ပြီးတော့ ” ပွား ” ထင်တယ် ။
* လက်က ပုတီးလုံးကိုင်
* နှုတ်က နှစ်သက်ရာဘုရားဂုဏ်တော်ကိုပွား
* စိတ်က ဘုရားဆီအာရုံပြု
အဲ့တော့ ဒို့ ” ကာယ ဝစီ မနော ” ဆိုတဲ့
ကံ၃ပါးမစုံဘူးလား ?
ဒီလိုဆို အသိမပါနိုင်ဘူးလား ?
အသိပါရင် အသက်မဝင်နိုင်ဘူးလား ?
* ကာယကံက ပုတီးလုံးကိုင်ထားတော့
မဟုတ်တာ လုပ်ဖြစ်အုန်းမလား ?
( မလုပ်ဖြစ်ပါဘုရား )
* ဝစီကံက ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားနေတော့
မဟုတ်တာပြောအုန်းမလား ?
( မပြောပါဘုရား )
* မနောကရော ဘုရားဆီကိုစိတ်ပို့ထားတော့
မဟုတ်တာကြံအုန်းမလား ?
( မကြံပါဘုရား )
ဒါဆို ဒို့ ကံ၃ပါးမလုံဘူးလား ?
( လုံပါတယ်ဘုရား )
ဒီလိုဆို ပူနေတဲ့စိတ် ပျံ့နေတဲ့စိတ်တွေ
အေးပြီး မတည်နိုင်ဘူးလား ။
ဒါ #စျာန်ရအောင်ပွားနည်း ။
အဲ့တော့ ကျောက်ဆင်းတုပဲဖြစ်ဖြစ်
သစ်သားရုပ်တုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အိမ်က
ကိုယ်ကြည်ညိုတဲ့ဘုရားအာရုံပြု ။
” ကံ၃ပါး ” စုံအောင် ကံလုံအောင်ယူလို့
အဲဒီကိုယ်အာရုံပြုတဲ့ဘုရားဆင်းတုတော်
ဘုရားစင်စစ်ကဲ့သို့ သက်တော်ထင်ရှားကဲ့သို့
အသက်ဝင်လာရင် အဲဒီစျာန် အောင်ပြီ ။
#စျာန်အောင် မအောင် ဒါနဲ့စစ် ။
အဲဒါ အသက်မဝင်သမျှ စျာန်မဝင်သေးဘူး ။
* ပုတီးပတ်ရေကို ကိုယ်ကြိုက်သလောက်လုပ်
ပုတီးလောဘတော့ မကြီးနဲ့ ။
ပုတီး “လောဘ ” ကြီးရင် ပုတီး “သောက ” က
လိုက်လာလိမ့်မယ် ။
# အဓိကက မကောင်းဉာဉ် မကောင်းစိတ်ကို
ပယ်မှာ ။
#ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့တည့်ဖို့က
အရေးကြီးဆုံးပဲ ။
# အဲ့တော့ ပုတီးတစ်လုံးထိ တစ်လုံးသိအောင်ယူ
ပုတီးပတ်ရေကို ဦးစားမပေးနဲ့ ။
#မနောက ဘုရားဆီကိုပို့ထား
#ဝစီက ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုပွား
#ကာယက ပုတီးလုံးကိုကိုင်
ဒါ ” ပုံတော်နဲ့ဂုဏ်တော် ” ကပ်တာပဲ ။
ဒီလိုသာ ပုတီးတစ်လုံးမှာ ကံ၃ပါးလုံနေရင်
အရဟံစိပ်ရင် အရဟံသိဒ္ဓိတွေ သူ့အလိုလို
မဝင်ဘူးလား ? ( ဝင်ပါတယ်ဘုရား )
ဆုတောင်းဖို့မလိုပါဘူးဗျာ ။
ဒါ ဗုဒ္ဓါနုဿတိကိုစျာန်ရအောင်ပွားနည်းပဲ ။
#ကျေးဇူးတော်ရှင်
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
၂၂ – ရ – ၉၉ တွင်ဟောကြားတော်မူသော
တရားတော်အသံဖိုင်မှ ကောက်နုတ်ပူဇော်ပါသည် ။
Credit— နွယ် လဲ့ ငယ်

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here