သီတဂူဆရာေတာ္မိန္႔တ့ဲ မိုဟာမက္အေၾကာင္း

ဂ်ီဟတ္
ဂ်ီဟတ္ ဆိုတာ စစ္တိုက္တာ
ခ႐ူးဆိတ္ … ဆိုတာလည္း စစ္တိုက္တာပဲ ။
ခရစ္ယန္ ဘာသာဝင္ေတြက သူတို႔ဘာသာကို ကာကြယ္တဲ့ စစ္ပဲြကို ခ႐ူးဆိတ္
အစၥလာမ္ဘာသာ က သူတို႔ဘာသာကို ဆန္က်င္သူအားလံုး တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္တာကို ဂ်ီဟတ္ …
Muhammad or Mohammed
(c.570 – 632) Arab prophet who established
the religion of Islam.
စာလံုးေပါင္းႏွစ္မ်ဳိး ရိွတယ္။မူဟန္မက္ (ဝါ) မိုဟန္မက္
ခရစ္ႏွစ္570မွာ ေမြးတယ္။၆၃၂-မွာ ေသတယ္။BC ေပါ့ေလ။
c-ဆိုတာ Cristian Era ကိုေျပာတာ။
အသက္(၆၂)ႏွစ္ပဲ အသက္ရွည္သြားတယ္။
အစၥလာမ္ရဲ႕ Founder ။ အလႅာအရွင္ျမတ္ရဲ႕ တမန္ေတာ္။
အာရပ္ေတြရဲ႕ တရားေဟာဆရာ။
He was born in Mecca, the son of a merchant of the
ruling tribe, and was orphaned at 6.
သူမကၠာမွာ ေမြးတယ္။မကၠာဆိုတာ-Capital of Saudi Arabia
အားလံုး မင္းတို႔တေတြ ကမာၻေျမပံုကို ၾကည့္တဲ့ ဝါသနာ
လုပ္ရမယ္။
စစ္တစ္ခုခုျဖစ္သလား ထူးျခားခ်က္
ကမာၻမွာဘာရိွလဲ ထူးျခားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေပၚေပါက္သလား။
Great event of the World, Mysterious of the world
ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ရပ္ေတြ ျဖစ္ျပီဆိုတာနဲ႔
ဘယ္မွာျဖစ္ျပီဆိုတာ အဲ့ဒီ အရပ္ေဒသကို
ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ ၾကည့္ရမယ္။ဒို႔ကေတာ့ ၾကည့္ထားတယ္။
ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိဳင္ငံရဲ႕ အလယ္ဗဟိုလည္း မဟုတ္ဘူး။
အေနာက္ေတာင္စြန္းမွာ Red sea ဆိုတဲ့ ပင္လယ္နီနဲ႔ခပ္နီးနီး
ပါလစ္စတိုင္း တို႔ ေဂ်ရုစလင္တို႔နဲ႔ကလည္း သိပ္မေဝးလွဘူး။
ဒီေတာ့ ခရစ္ႏွစ္- ၅၇၀ မွာ ေမြးတယ္ဆိုေတာ့ သူမေမြးခင္ အဲ့ဒီ နယ္ေျမမွာ
အဲ့ဒီနယ္ေျမမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ လႊမ္းမိုးေနျပီးျပီဆိုတာကို
ဒါကို သိထားရမယ္။ေဆာ္ဒီအားေရးဗီးယား
ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဝင္ေရာက္ထားျပီးသား။
အေရွ႕ေျမာက္ဆီကိုသြားလိုက္ရင္ အီရတ္-
ခရစ္ယာန္ဘာသာ လႊမ္းမိုးျပီးသား၊
ေရွးေဟာင္း နတ္ကိုးကြယ္သူတို႔ရဲ႕ နယ္ေျမၾကီး ေဘဘီလံု-ဆိုတာ
အီရတ္မွာ။အီရတ္နိဳင္ငံရဲ႕ ျမစ္ႏွစ္ခုၾကားမွာ ေဘဘီလံုျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး။
ေနာက္ ဆီးရီးယားနိဳင္ငံဟာဆိုရင္လည္း ေရွးေဟာင္း ဂရိလူမ်ဳိးေတြနဲ႔
ခရစ္ယာန္ေတြ လႊမ္းမိုးတဲ့ေနရာၾကီး။
အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဆီးရီးယားဆိုတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ
ဂရိလက္ယာ ေက်ာင္းကန္ဘုရားေတြ
အထူးသျဖင့္ နတ္ေက်ာင္းေတြ ဆီးရီးယားမွာ အမ်ားၾကီးပဲ။
ေရာမ-လိုလို၊ ဂရိ ေအသင္-လိုလို ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦးေတြနဲ႔
ဂရိလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ေရွးေဟာင္းေရာမလူမ်ဳိးေတြက နတ္ကိုးကြယ္တာ။
ေနနတ္-တို႔၊ လနတ္-တို႔ ၊ ၾကယ္နတ္-တို႔ စပါးနတ္-တို႔၊ေရ နတ္တို႔၊ မီးနတ္တို႔
လူတို႔ရဲ႕ အားကိုးရာအရာဝတၳဳ
တစ္ခုတစ္ခုမွာ နတ္တစ္ပါးတစ္ပါး ဖန္ဆင္းတယ္လို႔
ယံုၾကည္ျပီးေတာ့ ကိုးကြယ္ၾကတာ။အဲ့ဒီ ဂရိက နတ္ေက်ာင္းေတြနဲ႔
နတ္ရုပ္ေတြဟာ ဆီးရီးယားမွာအမ်ားၾကီး။
Middle East ေျမပံုကို ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္
ျပန္ၾကည့္။
ေနာက္ေတာ့ ဂ်ီးဆပ္ ေမြးလာတဲ့အခ်ိန္
ခရစ္ယာန္ဘာသာက အဲ့ဒီထဲကို ဝင္သြားတာ။
ဆီးရီးယားတစ္ခုလံုး အီရတ္တစ္ခုလံုး ေဂ်ာ္ဒန္
အထူးသျဖင့္ကေတာ့ အစၥေရးလို႔
ျဖစ္လာမယ့္ ပါလစၥတိုင္း၊ အစၥေရးနိဳင္ငံဟာ
ေရွးတုန္းက မရိွဘူး။ဒုတိယ ကမာၻစစ္ျပီးခါနီးေလးမွာမွ
ေပၚလာတာ။ဘာပဲရိွလဲဆိုေတာ့ ပါလစၥတိုင္းပဲ ရိွတယ္။
ပါလစၥတိုင္းကို
အဂၤလိပ္ အေမရိကန္တို႔က ဂ်ဴးေတြ
တစ္ကမာၻလံုး ေျပးလႊားျပန္႔ပြားေနတာ
တစ္ကမာၻလံုးစုျပီး ေနရာခ်ေပးလိုက္ျပီးေတာ့
အစၥေရးဆိုျပီး ေထာင္ေပးလိုက္တာ။
တကယ္ေတာ့ အဲ့ဒီနိဳင္ငံဟာ ပါလစၥတိုင္းနိဳင္ငံ။
ဂ်ီးဆပ္ခရစ္ေမြးတာက ပါလစၥတိုင္း
နယ္ေျမထဲမွာ ေမြးတယ္။ပါလစၥတိုင္းနယ္ေျမထဲမွာပဲ
ေသတယ္။ပါလစၥတိုင္းရဲ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ ေဂ်ရုစလင္ဟာ ဂ်ီးဆပ္
ေသတဲ့ေနရာပဲ။
အခုေတာ့ ပါလစၥတိုင္းေတြက အကုန္ မြတ္စလင္ျဖစ္ေနတယ္မို႔လား။
ဆီးရီးယား အခုဘာျဖစ္လဲ မူစလင္။အီရတ္ ေဘဘီလံုလည္း မြတ္စလင္။
အဲ့ဒီေတာ့ မူစလင္ရဲ႕ Expantion -ျပန္႔ပြားျခင္းဟာ
ဘယ္လို ျပန္႔ပြားသလဲ ဒါေလ့လာဖို႔
သိပ္လိုတယ္။ခရစ္ယာန္ဘာသာ ႏွစ္၅၀၀-ေက်ာ္
၊၆၀၀ နီးပါး။လႊမ္းမိုးျပီးတဲ့ နယ္ေျမၾကီးတစ္ခုလံုးဟာ
အစၥလာမ္ျဖစ္သြားတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။
He was born in Mecca, the son of a merchant of the
ruling tribe, and was orphaned at 6.မိုဟာမက္ကို မကၠာမွာေမြးတယ္။
he son of a merchant of the ruling tribe-သူဟာ မ်ဳိးရိုးေတာ့ မညံ့ဘူး။
ၾသဇာတိကၠမရိွတဲ့ ကုန္သည္တစ္ေယာက္ရဲ႕သား။
အသက္-၆ ႏွစ္ကတည္းက မိမဲ့ ဖမဲ့ ျဖစ္သြားတယ္။
မိဘ ႏွစ္ပါး ကြယ္လြန္သြားတယ္ေပါ့။
He married a rich widow, Khadijih,
with whom he had six children, including Fa’timah, a daughter.
ပစၥည္းဥစၥာၾကြယ္ဝတဲ့ မုဆိုးမၾကီး
ကာဒီဂ်-ဆိုတဲ့ တစ္ေယာက္ကို သူလက္ထပ္တယ္။
သူနဲ႔ ကေလး၆ ေယာက္ရတယ္။၆
ေယာက္ထဲမွာ ဖာတီမာ-ဆိုတဲ့ သမီးတစ္ေယာက္ပါတယ္။
According to tradition, in 610 he
was visited by the angel Gabriel, who informed
Muhammad that he was the messenger of God( Allah).
အစဥ္အလာအရေတာ့ ခရစ္ႏွစ္ ၆၁၀-မွာ
သူ႔ဆီကို အလယ္အပတ္ေရာက္လာတယ္။
အ့ဲဒီေနရာမွာ တျခား Encyclopedia တစ္ခုမွာ
ငါဖတ္ရတာ။သဲေတာင္ၾကီးေတြထဲက
လိႈင္ဂူတစ္ခုမွာ သူ Meditate လုပ္တယ္တဲ့။လိႈင္ဂူၾကီးတစ္ခုထဲမွာ Meditation လုပ္ေနတုန္းေလးမွာ
စိတ္ေတြ ၾကည္လင္လာျပီး သမာဓိဝင္လာတဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ
the angel Gabriel နတ္သား ဂါဘရီရယ္ဆိုတာ
ေရာက္လာတယ္တဲ့။
ဗမာျပည္မွာလည္းပဲ Meditation လုပ္ၾကတဲ့
ေလာကမွာ ဒါမ်ဳိးေတြ ရိွတယ္ေနာ္။
အဝတ္ျဖဴၾကီးနဲ႔ လူၾကီးတစ္ေယာက္လာတယ္လို႔
သၾကားမင္းၾကီးၾကြလာတယ္လို႔။
နတ္သမီးနတ္သားေတြ ျမင္ရတယ္တို႔ဆိုဟာ
တရားစခန္းေတြမွာ တစ္ခါတစ္ခါၾကားရတယ္ေနာ္။
သူလည္းသဲဂူၾကီးထဲ တရားအားထုတ္ေနတုန္း
နတ္သားေလးတစ္ေယာက္ေရာက္လာတယ္။
အဲ့ဒီနတ္သားေလးက မုိဟန္မက္ကို အလႅာအရွင္ျမတ္ရဲ႕
တမန္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း
သတင္းေပးသြားတယ္။
His revelations and teachings, recoded
in the Quran, are the basis of Islam.
နတ္သားေလးရဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္ေတြ
ေဟာေျပာသင္ၾကားမႈေတြကို
ကိုရမ္က်မ္းမွာ အကုန္လံုး မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္။အဲ့ဒါေတြဟာ
အစၥလာမ္ရဲ႕ အေျခခံမူဝါဒေတြပဲ။
အဲ့ဒီေတာ့ အလႅာအရွင္ျမတ္နဲ႔ သူတိုက္ရိုက္ေတြ႕တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။
အလႅာအရွင္ျမတ္က လြတ္လိုက္ေသာ Angel -Angel ဆိုတာ နတ္သား၊
အေမရိကန္နိဳင္ငံမွာေလ အေနာက္ဘက္နားက
ျမိဳ႕ၾကီးတစ္ျမိဳ႕ နာမည္ Los Angeles.
နတ္သမီးနတ္သားေတြေျပာက္ဆံုးသြားတဲ့
ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး။အေမရိကန္ကေတာ့။
အဲ့ဒါကို အသံေတြအမ်ဳိးမ်ဳိးဖတ္တာ
။ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္ ေလာ့အန္ဂလိစ္။
ဒီလိုလဲ ဖတ္တယ္။ဖတ္ခ်င္သလိုဖတ္ ကိုယ့္အသံနဲ႔ ကိုယ္ပဲ။
တရားေတြအားထုတ္ရင္းနဲ႔ နတ္ေတြ ဘိုးေတာ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ျပီး
ဒီလိုပဲ ေဟာေဟာေျပာေျပာ ဟိုဟိုဒီဒီ
လုပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဗမာျပည္မွာလည္း
တစ္ခါ တစ္ခါေပၚတယ္ေနာ္။
ဒို႔လည္း အဲ့ဒါေတြ ေမြးျပီးေတာ့ လုပ္စားမယ္ဆိုင္ ရေလာက္တယ္။
သပိတ္အိုင္ေနတုန္းက ဒို႔ေတြ႕ဖူးသားပဲ။
အခုလည္း ဒို႔အနီးအနားက သတၱဝါေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္
ပါးပါး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနေနၾကတာပဲ။
မနက္တိုင္း ငါသူတို႔ေခၚျပီး အမွ်ေဝျပီး ေမာင္းသံုးခ်က္ထုတယ္။
သိပ္ေပ်ာ္ၾကတယ္။
He began to preach publicly c .613, urging the rich to
give to the poor and calling for the destruction of idols.
အဲ့ဒီ Angel ေျပာသြားတာေတြကို ပရိသတ္ေတြကို သူစတင္ပို႔ခ်တာ ခရစ္ႏွစ္
၆၁၃-မွာ။အဲ့ဒီမွာ မိုဟာမက္ရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းတာေလးေတြ မွတ္ထား။
သူရဲ႕ဆံုးမခ်က္ တစ္ခ်ဳိ္႕ဟာေတြ သိပ္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတယ္။
ကိုရမ္ထဲက မွတ္မိလား-၅ ခ်က္။
အတိုး မေခ်းရ။သူတစ္ပါးသားမယား မျပစ္မွားရ။
မုသာဝါဒမေျပာရ။ကုန္းမေခ်ာရ။အရက္မေသာက္ရ။
ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ ေကာင္းတာေတြ ရိွတယ္။
ဒါေပမယ့္ မလိုက္နာဘူး။
ဗုဒၶဘာသာမွာလည္း ဒီတိုင္းပဲမို႔လား
Basic Principle ၾကည့္လိုက္ ငါးပါးသီလ။သိပ္ေကာင္းတယ္ မလိုက္နာဘူး။
ဗမာျပည္တစ္ျပည္လံုး အရက္ဆိုင္ခ်ည္းပဲ။
ဘာသာေရး အဆံုးအမေတြကို
ဘယ္ဘာသာဝင္ေတြမွ ဒီကေန႔
ေလးေလးစားစားနားေထာင္က်င့္သံုးတာ မရိွဘူး။
ဒါ့ေၾကာင့္ဘာသာေပါင္းစံု Conference မွာငါေျပာတယ္။
Gradually day by day atheism increase and increase .
ဘယ္ဘာသာမွ မကို္းကြယ္တ့ဲသူေတြက ကမာၻမွာတေန႔ျပီးတေန႔
ျပန္႔ပြားလာတာ။အစြန္းေရာက္အက်င့္ကိုက်င့္တာ သူတို႔။
urging the rich to give to the poor – ၾကည့္စမ္း ၾကိဳက္ဖို႔ေကာင္းတာ
သူေ႒းေတြကို သူေတာင္းဆိုတာ ဆင္းရဲတဲ့သူေတြကို ေပးကမ္းၾကပါ။
မစၥရိယကမာၻကို သူစတင္တိုက္ခိုက္တာ။
Selifiness ကို မိုဟန္မက္ စတင္တိုက္ခိုက္တာ။
Original အဆံုးအမေတြဟာ
ဒီလိုခ်စ္စရာေကာင္းတာေတြ အစၥလာမ္ဘာသာမွာ
ရိွတယ္။
မလိုက္နာပဲနဲ႔ အစြန္းေရာက္ေနတာေတာ့
စက္ဆုတ္ဖြယ္သိပ္ေကာင္းတယ္။
သူေ႒းေတြ ဆန္အိပ္ေတြ အိမ္မွာေသာင္းနဲ႔ခ်ီျပီး ေလာင္ထားတယ္။
ဆင္းရဲတဲ့သူေတြက စားစရာမရိွဘူး သူတို႔ကို ေဝးေပးၾကစမ္းပါ။
မိုဟန္မက္ေျပာတာ။
ဗုဒၶရဲ႕ သံဝိဘာဂရေတာ – ေဝေပးတဲ့အလုပ္ကို
ေျပာရမယ္။ရရင္ သိမ္ဆည္းသိုမွီးထားမယ္ဆိုတဲ့
အက်င့္ေတြကို ေဖ်ာက္။ရတာေတြကို ေဝစားရမယ္။
အဲ့ဒီအက်င့္မ်ဳိးမွာ ေပ်ာ္ပိုက္ရမယ္လို႔ ဗုဒၶေျပာတယ္ေလ။
အဲ့ဒီေတာ့ မိုဟန္မက္က ဗုဒၶရဲ႕စာေပကို အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ
ဗုဒၶရဲ႕စာေပကို ဖတ္ျဖစ္သလား
မဖတ္ျဖစ္သလား မသိဘူး။ ေဟာေျပာခ်က္ေတြ ဒီလို
တစ္စြန္းတစ္စတူတာေတြ အမ်ားၾကီးရိွတယ္။
and calling for the destruction of idols.
ဒါကေတာ့ အစြန္းေရာက္သြားျပီ။
ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြ ကုန္ေရာ။အာရပ္
ပါလစၥတိုင္း ဆီးရီးယား အီရတ္ ဂရိ။
ေရွးေဟာင္းအရုပ္ေတြ နည္းတာ မဟုတ္ဘူး။
စိတ္အထင္နဲ႔ ေရးထားတဲ့ ေရွးေဟာင္း အႏုပညာေတြ
ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြ အမ်ားၾကီး ဆံုးရံႈးကုန္တယ္။
အခုဆီးရီးယားစစ္ပြဲျဖစ္ သူပုန္ေတြကတိုက္
နိဳင္သြားတဲ့ေနရာမွာ Museum ၾကီးေတြ ဖ်က္စီးျပီးေတာ့
အရုပ္ေတြ ထုခ်ဳိးတာ TV ေတြထဲ ေတြ႕တယ္မို႔လား။
အဲ့ဒီ မိုဟန္မက္ရဲ႕ အဆံုးအမေၾကာင့္
အဲ့ဒီလို ျဖစ္ကုန္တာ Cultural Heritage ,Traditional
Heritage အကုန္လံုး ဆံုးရံႈးနစ္နာကုန္တယ္။
ဒီပန္းခ်ီ ပန္းပု ရုပ္လံုး ရုပ္ၾကြေတြဟာ လူသားေတြရဲ႕
စရုိက္ ဝါသနာ စိတ္ေန သေဘာထား။
ခံယူခ်က္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ရဲ႕ ေရွးတုန္းက ဘယ္လို ဖြံျဖိဳးတယ္ဆိုတဲ့
ဘယ္ကေနဆင္းသက္လာတယ္ ဆိုတဲ့ သမိုင္းရဲ႕
သက္ေသ အေထာက္အထားေတြကို၊
ဒီအရုပ္ကိုးကြယ္တယ္ ဒီလူမ်ဳိး ဘယ္လို
ဆင္းသက္လာတယ္။အဲ့ဒီ အေမြအႏွစ္ေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခံရတာ
ကေတာ့ သိပ္ႏွေမ်ာဖို႔ေကာင္းတယ္။
ဂရိနဲ႔ ေရာမက အရုပ္ေတြက အာရပ္တခြင္မွာ
ျပန္႔ေနတာကိုးကြ။ ဆီးရီးယားမွာ အျပန္႔ဆံုးပဲ။
ဆီးရီးယားက ခရစ္ယာန္နိဳင္ငံၾကီး။အဲ့ဒါကေတာ့
မိုဟန္မက္ရဲ႕ အစြန္းေရာက္ဝါဒပဲ။
ဘာလို႔ ဖ်က္ရမလဲ ထိန္းထားေပါ့။မိုဟာမက္ကိုလည္း
အရုပ္ေလးထုျပီး ဂ်ီးဆပ္လိုပဲ
သိမ္းထားရင္ မေကာင္းဘူးလား။ဒို႔ကေတာ့ ဒီလိုပဲ
ခံယူတယ္။မိုဟာမက္ ရုပ္ထုေလးလည္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္
ရိွသင့္တယ္။ဂ်ီးဆပ္အရုပ္လို သိဒၵတၳေဂါတမရဲ႕
အရုပ္လို။Founder of Religion ရဲ႕ ရုပ္ထုေတြ
ကမာၻမွာ ပ်ံ႕ပြားရင္ ရိွေနရင္ ေကာင္းတာေပါ့။
အခုေတာ့ အရုပ္ေတြ အကုန္ဖ်က္ပစ္။
He gained disciples but also acquired enemies, whose plan to muder Muhammad forced him
to flee Mecca for Medina in 622.
သူတပည့္ေတြရတယ္။ဒါေပမယ့္
အစြန္းေရာက္ေတာ့ ရန္သူေတြပါ တိုးလာတာေပါ့။
အဲ့ဒါေလးေတြကို မင္းတို႔ အားလံုးသတိထား။
မိတ္ေဆြေတြ တိုးလာတာနဲ႔ အမွ်
he acquired enemies ခရစ္ယာန္ဘာသာ
ႏွစ္ ၆၀၀ ခန္႔လႊမ္းမိုးျပီးတဲ့ နယ္ေျမမွာ။
ဟိုက ဂ်ီးဆပ္ရဲ႕ အရုပ္ကိုးကြယ္ေနမယ္
ေမရီရဲ႕ ရုပ္ထုကို ကိုးကြယ္ၾကမယ္။
ျပီးေတာ့မွာ Saint စိန္႔ေတြ စိန္႔ေတြ အမ်ားၾကီးပဲ
စိန္႔ေပါလ္၊ စိန္႔ ပီတာ၊
စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္၊စိန္႔လုကာ၊ရုပ္ထုၾကီးေတြ ရိွတယ္။
အဲ့ဒါေတြကို ဖ်က္ဆီးခံရေတာ့
သူရန္သူေတြ တိုးလားတယ္။ရန္ပြားေအာင္
မလုပ္သင့္ဘူး။
ဒီကေန႔အထိပဲ အစၥလာမ္ဘာသာ
ရန္ေတြပြားေနတာ။အဲ့ဒီ Destructive Spirit
ဖ်က္ဆီးခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ကမာၻမွာ ရန္ပြားတယ္။
whose plan to muder Muhammad forced him
to flee Mecca for Medina in 622.
အဲ့ဒီရန္သူေတြရဲ႕ အစီအစဥ္က
မိုဟန္မက္ကို သတ္မယ္ ။ဗုဒၶေပၚလာတာ
ဗုဒၶက ဘယ္သူ႔ကိုမွ ရန္သူမလုပ္ဘူး။
ဘယ္ဘာသာဝင္ရဲ႕ ဘယ္ရုပ္ထုကိုမွ
ဖ်က္ဆီးရမယ္လို႔ မခိုင္းဘူး။
ဒါေပမယ့္ ဗုဒၶကို ၾကည္ညိဳတဲ့သူေတြက
တစ္ဟုန္ထိုး တက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ
ဗုဒၶရဲ႕ေရွ႕က ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ဘာသာေရးဆရာေတြရဲ႕
စားေရး ေနေရး ဝတ္ေရးက ၾကပ္တည္းသြားတယ္။
အဲ့ဒီအခါမွာ Jealous ျဖစ္ျပီးေတာ့ ဗုဒၶလည္း
အတိုက္ခိုက္ ခံရတယ္။
သုႏၵရီနဲ႔ တိုက္ခိုက္တာ။abuse ေပါ့ေလ စိဥၥမာဏနဲ႔ တိုက္ခိုက္တာ
ေနာက္ ေဒဝဒတ္တို႔ အဖြဲ႕သတ္ျဖတ္ဖို႔ ၾကံတာ Assassination
ဗုဒၶက ဘယ္သူကိုမွ မတိုက္ခိုက္ေပမယ့္
တဟုန္ထိုး လူၾကည္ညိဳမႈေတြ မ်ားလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္
Because of the Jealousy , Abuse and
Assassination ကို ဗုဒၶလည္းခံရတယ္။
forced him to flee Mecca for Medina
in 622.Flee- ဆုိတာ ေခြးေတြ က သန္းေတြ ခုန္ထြက္သြားတာကို
ေခၚတာ။ခရစ္ႏွစ္ ၆၂၂မွာ ရန္သူေတြက
သူကိုသတ္ဖို႔ မကၠာကေန မဒီနာ ကို ထြက္ေျပးဖို႔
အတင္းအက်ပ္လုပ္ဖို႔ စီစဥ္တယ္။
အေမရိကန္မွာရိွတယ္ေလ ဒီစေန႔မွာ ဒီေနရာမွာ
ေစ်းဖြင့္ ၊ပလိပ္ကလာေတာ့ ေျပးရျပန္ရင္း
ေနာက္စေန ဟိုေရာက္သြား။အဲ့ဒီေနရာ ပ
လိပ္ေရာက္ ေနာက္တစ္ေနရာေျပာင္း စေနတိုင္းေစ်းဖြင့္တာ
စေန႔တစ္ပတ္တိုင္းေစ်းက ေနရာေရြ႕ေရြ႕သြားတယ္
အေမရိကန္မွာ အဲ့ဒီေစ်းေတြရိွတယ္။
ေစ်းသိပ္ခ်ဳိတယ္။ကြန္ျပဴတာ ဘာညာ Televition
အဖိုးတန္ ပစၥည္းေတြ ။အဲ့ဒီေစ်းကို
Flee Market ေခၚတယ္။
ငါနဲ႔ သစၥာဝံသ Flee Market မွာ ႏွစ္ပတ္တစ္ခါေလာက္သြားတယ္။
စြယ္စံုက်မ္းၾကီးေတြ အုပ္၂၀ ၊၃၀ ေ
လာက္မွ -၁၀ေဒၚလာေလာက္ပဲ ေပးရတယ္။
ဒို႔ ဝယ္ထားတာ အေမရိကန္မွာ ရိွတယ္။Flee Market က။
တစ္ခ်ဳိ႕က ခိုးရာပါ ပစၥည္းေတြကြ။သူခိုးေတြ
ဘိန္းစားေတြေတြက ခိုးျပီးေတာ့
ရတဲ့ေစ်းနဲ႔ေရာင္းျပီးေတာ့ ဘိန္းရူၾကတာ။
Flee Market မွာ အဲ့ဒါေတြ အကုန္ေရာင္းတယ္။
မဒီနာဆိုတာ-ငါေျမပံုၾကည့္ၾကည့္တယ္
။ေဆာ္ဒီအားေရးဗီးယားက အေနာက္ေတာင္စြန္း
မကၠာကေန အေရွ႕ေျမာက္ဆီကို
ခန္႔မွန္းၾကည့္တာကြာ ဟုတ္ခ်င္လည္းဟုတ္မယ္
ဟုတ္ခ်င္မွလည္း ဟုတ္မယ္။
မိုင္၄၀၀ ေလာက္ရိွတယ္ထင္တာပဲ။
မဒီနာဆိုတဲ့ျမိဳ႕ ေဂ်ရုစလင္နဲ႔ အေရွ႕အေနာက္ တည့္တည့္ေလာက္မွာ။
အဲ့ဒီေတာ့ဝိုင္းတိုက္ျပီးေတာ့ သူ႔ကို
နင္ထုတ္ပစ္လိုက္ၾကတာ။မိုဟာမက္
ဘယ္ေရာက္သြားသလဲဆိုေတာ့
မဒီနာေရာက္သြားတယ္ Bc 622။
This flight , known as the Hegira, marks the
beginning of the Islamic era.ဒီလို
လူစုလူေဝးနဲ႔ တိုက္ခိုက္တဲ့ဒီတိုက္ပြဲၾကီးကို
အာရပ္စကားနဲ႔ ေဟဂိရ-ေခၚတယ္။အဲ့ဒီႏွစ္ကို
သတ္မွတ္လိုက္တယ္ Beginning of the he Islamic era.
မိုဟန္မက္ကို လူစုလူေဝးၾကီးနဲ႔ တုိက္ခိုက္တာကို
အစၥလာမ္ႏွစ္ပဲလို႔ သတ္မွတ္တယ္။
ဘီစီ ၆၂၂ မွာ ပထမအၾကိမ္သူတိုက္ခံရတယ္
မကၠာကေန မဒီနာ ေရာက္သြားတယ္။
ဗုဒၶရဲ႕ ၄၅ -ႏွစ္ကာလမွာ တိုက္ခိုက္ခံရလို႔
ထြက္ေျပးရတယ္ဆိုတာ တစ္ခါမွ မရိွဘူး။
ေကာသမၺီျပည္ဝင္ေတာ့ ဥေတနမင္းနဲ႔ မာဂဏၰီတို႔က
ျမိဳ႕အဝင္မခံပဲ တိုက္ထုတ္တယ္မို႔လား။
ျမတ္စြာဘုရား ထြက္ေျပးသလား။ဝင္ျဖစ္ေအာင္ဝင္တယ္
ဒီမွာျဖစ္တဲ့ ျပႆနာ
ဒီမွာျပီးေအာင္ ရွင္းျပီးမွ သြားမယ္။ဝင္ရံုမက
ေကာသမၺီျပည္မွာ တစ္ဝါေတာင္ ဆိုေသးတယ္မို႔လား။
ကိုးဝါေျမာက္။
Muhammad’s followers defeated a Meccan force
in 624 ;they suffered reverses in 625 but repelled
a Meccan seige of
Media in 627 . ဘီစီ-၆၂၄ မွာ မိုဟန္မက္ရဲ႕
တပည့္ေတြက မကၠာတပ္ေတြကို အနိဳင္တိုက္လိုက္တယ္။
ဒါေပမယ့္ ၆၂၅ မွာ သူတို႔ ျပန္အတိုက္ခံရတယ္။
သို႔ေသာ္ ၆၂၇ မွာ ေတာ့ မဒီနာကို ဝိုင္းထားတဲ့
မကၠာတပ္ၾကီးကို ေမာင္းထုတ္နိဳင္ခဲ့တယ္။
အျပန္အလွန္ တိုက္ေနၾကတာ။
၄ ၾကိမ္။
အဲ့ဒီေတာ့ ငါအဲ့ဒါဖတ္ရင္း စဥ္းစားတာ။မိုဟန္မက္ရဲ႕ Missionary အစ
တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ စတာ။စစ္တပ္ေတြနဲ႔ သူMissionary လုပ္ရတာ။
အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ထိ မူစလင္ေတြ
တိုက္ပြဲက မပီးနိဳင္ေတာ့တာ ထင္တယ္။
စကတည္းက မိုဟန္မက္က စစ္နဲ႔စတာ။
မကၠာကေန ေမာင္းထုတ္ စစ္တပ္ဖြဲ႕ျပန္တိုက္။
၄-ၾကိမ္ အျပန္အလွန္တိုက္တာ။
အဲ့ဒီေတာ့ သူရဲ႕ Lifestyle က Military
နဲ႔ ခ်ီတက္ရတဲ့ Lifestyle ျဖစ္ေနေတာ့
Missionary မွာ သူက စစ္တပ္မပါရင္
မျပီးေတာ့တဲ့ အေနအထားေရာက္သြားတယ္။
ငါသံူသပ္မိတာ အဲ့ဒါ။
He won control of Mecca by 629 and of all Arbia by 630.
နိဳင္သြားျပန္ျပီ။ဘီစီ ၆၂၉-မွာ သူထိန္းခ်ဳပ္လိုက္နိဳင္ျပီ။ဘီစီ -၆၃၀ မွာေတာ့
အာေရးဗီးယားတစ္နိဳင္ငံလံုး အာရပ္နယ္ေျမၾကီး တစ္နယ္လံုး
သိမ္းပိုက္လိုက္တယ္။ဒါ Detail ေလးပါရင္ ပိုေကာင္းတယ္။
သြားျပီ ဆီးရီးယားၾကီးတစ္ခုလံုး ပ်က္ဆီးသြားျပီ။
အီရတ္နိဳင္ငံအလယ္ပိုင္းက ေဘဘီလံု တိုက္ခိုက္ျခင္းခံလိုက္ရျပီ။
Sky garden ေလ။ ေဘဘီလံုမွာ ေကာင္းကင္က ဟင္းလင္းဆြဲေနတဲ့
Gardenၾကီး အကုန္လံုးပ်က္ဆီးသြားတယ္။
He made his last journey to Mecca by 632,
establishing the rites of the Hajj,
or pilgrimage to Mecca.
မကၠာကို သူျပန္လာတဲ့ ေနာက္ဆံုးခရီးကေတာ့ ဘီစီ ၆၃၂ ပဲ။
establishing the rites of the Hajj- ဟာဂ်ီဆိုတာ ဒီစာလံုးပဲေလ။
အဲ့ဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ pilgrimage to Mecca
မကၠာကို ဘုရားဖူးထြက္ျခင္းဆိုတဲ့
ဥစၥာျဖစ္တယ္။
He died later that year and was buried at Medina.
ေနာက္ေတာ့ ဘီစီ ၆၃၂ မွာပဲ သူကြယ္လြန္တယ္။
သူ႔ရုပ္အေလာင္းကို မဒီနာမွာ ျမဳပ္တယ္။
ဒီေနရာမွာ သတိရတာေလး မကၠာမွာေမြးတဲ့
မိုဟန္မက္ကို မဒီနာမွာ ျမဳပ္တယ္။
လုမၺိနီ မွာ ေမြးတဲ့ သိဒၶတၳရုပ္ကလာပ္ကို
ဘယ္မွာ မီးသျဂၤဳိလ္လည္း ကုသိနာရံုမွာ
မီးသျဂၤဳိလ္တယ္။ေမြးတ့ဲေနရာနဲ႔ ေသတဲ့ေနရာ တျခားစီ။
ငါထင္တာက မကၠာက ေက်ာက္တံုးမဲမဲၾကီးကို
မိုဟန္မက္ ျမဳပ္တဲ့ေနရာထင္တာ မဟုတ္ဘူး
အဲ့ဒါက ေမြးတဲ့ေနရာ သတ္မွတ္ထားတာ။
မကၠာဘုရားဖူးဆိုတာ ေမြးတဲ့ေနရာ သြားရိွခိုးတာကြ။
Hajj-လုပ္ျပီး ျပန္လာတဲ့ သူေတြကိုေမးရမယ္။
မင္းတို႔ မိုဟန္မက္ျမဳပ္ထားတဲ့ မဒီနာေရာ
ေရာက္ခဲ့ေသးလားလို႔ ။ကိုေအးလြင္ေမးရမယ္။
His life , teachings,and miracles have been
the subjects of Muslim devotion and reflection ever since.
သူ႔ဘဝ သူ႔အဆံုးအမ သူ႔ရဲ႕အံၾသစရာေတြဟာ မူစလင္ေတြ ယံုၾကည္သိမွတ္
ကိုးကြယ္စည္းကပ္ဖို႔ အျမဲတမ္းေတာက္ပဖို႔ အရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့တယ္။
This is the history of the Mohammed.
Thank you See you tommow.
Muhammad or Mohammed
(c.570 – 632) Arab prophet who established
the religion of Islam. He was born in Mecca,
the son of a merchant of the
ruling tribe, and was orphaned at 6.
He married a rich widow, Khadijih,
with whom he had six children, including Fa’timah, a daughter.
According to tradition, in 610 he
was visited by the angel Gabriel, who informed
Muhammad that he was the messenger
of God( Allah). His revelations and
teachings, recoded in the Quran,
are the basis of Islam.He began to preach
publicly c .613, urging the rich to
give to the poor and calling for the
destruction of idols.
He gained disciples
but also acquired enemies, whose plan
to muder Muhammad forced him
to flee Mecca for Medina in 622.This flight
, known as the Hegira, marks the
beginning of the Islamic era.Muhammad’s
followers defeated a Meccan force
in 624 ;They suffered reverses
in 625 but repelled a Meccan seige of
Media in 627 .He won control of Mecca
by 629 and of all Arbia by 630.
He made his last journey to Mecca by 632,
establishing the rites of the Hajj,
or pilgrimage to Mecca.He died later
that year and was buried at Medina.
His life , teachings,and miracles have been
the subjects of Muslim devotion and reflection ever since.
Britannica CONCISE Encyclopaedia,2003,P.1274
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
၂၄.၀၈.၁၇ ရက္ေန႔က သီတဂူဗုဒၶတကၠသိုလ္စစ္ကိုင္း၌ ပို႔ခ်ေသာ
ပို႔ခ်ခ်က္မွ။
စာလံုးေပါင္း အဓိပၸာယ္မွားပါက က်ေနာ္အမွားသာ
ငါတို႔ျဖစ္ရ ဤေလာကဝယ္
ဘဝသမိုင္း မရိုင္းေစရန္
စိတ္မန္မခ် မာနမပါ
တို႔စြမ္းရာျဖင့္ တို႔သာသနာ
တို႔ျပည္ရြာကို သာယာေစမႈ
လံု႔လျပဳအံ့။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီး
_/\_ သီတဂူစန္းလပမာ ခ်မ္းျမသာယာ ရွိၾကပါေစ_/\_
#Credit
(Unicode)

သီတဂူဆရာတော်မိန့်တဲ့ မိုဟာမက်အကြောင်း

ဂျီဟတ်
ဂျီဟတ် ဆိုတာ စစ်တိုက်တာ
ခရူးဆိတ် … ဆိုတာလည်း စစ်တိုက်တာပဲ ။
ခရစ်ယန် ဘာသာဝင်တွေက သူတို့ဘာသာကို ကာကွယ်တဲ့ စစ်ပွဲကို ခရူးဆိတ်
အစ္စလာမ်ဘာသာ က သူတို့ဘာသာကို ဆန်ကျင်သူအားလုံး တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်တာကို ဂျီဟတ် …
Muhammad or Mohammed
(c.570 – 632) Arab prophet who established
the religion of Islam.
စာလုံးပေါင်းနှစ်မျိုး ရှိတယ်။မူဟန်မက် (ဝါ) မိုဟန်မက်
ခရစ်နှစ်570မှာ မွေးတယ်။၆၃၂-မှာ သေတယ်။BC ပေါ့လေ။
c-ဆိုတာ Cristian Era ကိုပြောတာ။
အသက်(၆၂)နှစ်ပဲ အသက်ရှည်သွားတယ်။
အစ္စလာမ်ရဲ့ Founder ။ အလ္လာအရှင်မြတ်ရဲ့ တမန်တော်။
အာရပ်တွေရဲ့ တရားဟောဆရာ။
He was born in Mecca, the son of a merchant of the
ruling tribe, and was orphaned at 6.
သူမက္ကာမှာ မွေးတယ်။မက္ကာဆိုတာ-Capital of Saudi Arabia
အားလုံး မင်းတို့တတွေ ကမ္ဘာမြေပုံကို ကြည့်တဲ့ ဝါသနာ
လုပ်ရမယ်။
စစ်တစ်ခုခုဖြစ်သလား ထူးခြားချက်
ကမ္ဘာမှာဘာရှိလဲ ထူးခြားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပေါ်ပေါက်သလား။
Great event of the World, Mysterious of the world
ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့
ဘယ်မှာဖြစ်ပြီဆိုတာ အဲ့ဒီ အရပ်ဒေသကို
ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ရမယ်။ဒို့ကတော့ ကြည့်ထားတယ်။
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံရဲ့ အလယ်ဗဟိုလည်း မဟုတ်ဘူး။
အနောက်တောင်စွန်းမှာ Red sea ဆိုတဲ့ ပင်လယ်နီနဲ့ခပ်နီးနီး
ပါလစ်စတိုင်း တို့ ဂျေရုစလင်တို့နဲ့ကလည်း သိပ်မဝေးလှဘူး။
ဒီတော့ ခရစ်နှစ်- ၅၇၀ မှာ မွေးတယ်ဆိုတော့ သူမမွေးခင် အဲ့ဒီ နယ်မြေမှာ
အဲ့ဒီနယ်မြေမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာ လွှမ်းမိုးနေပြီးပြီဆိုတာကို
ဒါကို သိထားရမယ်။ဆော်ဒီအားရေးဗီးယား
ခရစ်ယာန်ဘာသာ ဝင်ရောက်ထားပြီးသား။
အရှေ့မြောက်ဆီကိုသွားလိုက်ရင် အီရတ်-
ခရစ်ယာန်ဘာသာ လွှမ်းမိုးပြီးသား၊
ရှေးဟောင်း နတ်ကိုးကွယ်သူတို့ရဲ့ နယ်မြေကြီး ဘေဘီလုံ-ဆိုတာ
အီရတ်မှာ။အီရတ်နိုင်ငံရဲ့ မြစ်နှစ်ခုကြားမှာ ဘေဘီလုံမြို့တော်ကြီး။
နောက် ဆီးရီးယားနိုင်ငံဟာဆိုရင်လည်း ရှေးဟောင်း ဂရိလူမျိုးတွေနဲ့
ခရစ်ယာန်တွေ လွှမ်းမိုးတဲ့နေရာကြီး။
အဲ့ဒါကြောင့် ဆီးရီးယားဆိုတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ
ဂရိလက်ယာ ကျောင်းကန်ဘုရားတွေ
အထူးသဖြင့် နတ်ကျောင်းတွေ ဆီးရီးယားမှာ အများကြီးပဲ။
ရောမ-လိုလို၊ ဂရိ အေသင်-လိုလို ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦးတွေနဲ့
ဂရိလူမျိုးတွေနဲ့ ရှေးဟောင်းရောမလူမျိုးတွေက နတ်ကိုးကွယ်တာ။
နေနတ်-တို့၊ လနတ်-တို့ ၊ ကြယ်နတ်-တို့ စပါးနတ်-တို့၊ရေ နတ်တို့၊ မီးနတ်တို့
လူတို့ရဲ့ အားကိုးရာအရာဝတ္ထု
တစ်ခုတစ်ခုမှာ နတ်တစ်ပါးတစ်ပါး ဖန်ဆင်းတယ်လို့
ယုံကြည်ပြီးတော့ ကိုးကွယ်ကြတာ။အဲ့ဒီ ဂရိက နတ်ကျောင်းတွေနဲ့
နတ်ရုပ်တွေဟာ ဆီးရီးယားမှာအများကြီး။
Middle East မြေပုံကို ကြည့်ဖြစ်အောင်
ပြန်ကြည့်။
နောက်တော့ ဂျီးဆပ် မွေးလာတဲ့အချိန်
ခရစ်ယာန်ဘာသာက အဲ့ဒီထဲကို ဝင်သွားတာ။
ဆီးရီးယားတစ်ခုလုံး အီရတ်တစ်ခုလုံး ဂျော်ဒန်
အထူးသဖြင့်ကတော့ အစ္စရေးလို့
ဖြစ်လာမယ့် ပါလစ္စတိုင်း၊ အစ္စရေးနိုင်ငံဟာ
ရှေးတုန်းက မရှိဘူး။ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြီးခါနီးလေးမှာမှ
ပေါ်လာတာ။ဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ ပါလစ္စတိုင်းပဲ ရှိတယ်။
ပါလစ္စတိုင်းကို
အင်္ဂလိပ် အမေရိကန်တို့က ဂျူးတွေ
တစ်ကမ္ဘာလုံး ပြေးလွှားပြန့်ပွားနေတာ
တစ်ကမ္ဘာလုံးစုပြီး နေရာချပေးလိုက်ပြီးတော့
အစ္စရေးဆိုပြီး ထောင်ပေးလိုက်တာ။
တကယ်တော့ အဲ့ဒီနိုင်ငံဟာ ပါလစ္စတိုင်းနိုင်ငံ။
ဂျီးဆပ်ခရစ်မွေးတာက ပါလစ္စတိုင်း
နယ်မြေထဲမှာ မွေးတယ်။ပါလစ္စတိုင်းနယ်မြေထဲမှာပဲ
သေတယ်။ပါလစ္စတိုင်းရဲ့ မြို့တော် ဂျေရုစလင်ဟာ ဂျီးဆပ်
သေတဲ့နေရာပဲ။
အခုတော့ ပါလစ္စတိုင်းတွေက အကုန် မွတ်စလင်ဖြစ်နေတယ်မို့လား။
ဆီးရီးယား အခုဘာဖြစ်လဲ မူစလင်။အီရတ် ဘေဘီလုံလည်း မွတ်စလင်။
အဲ့ဒီတော့ မူစလင်ရဲ့ Expantion -ပြန့်ပွားခြင်းဟာ
ဘယ်လို ပြန့်ပွားသလဲ ဒါလေ့လာဖို့
သိပ်လိုတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာ နှစ်၅၀၀-ကျော်
၊၆၀၀ နီးပါး။လွှမ်းမိုးပြီးတဲ့ နယ်မြေကြီးတစ်ခုလုံးဟာ
အစ္စလာမ်ဖြစ်သွားတာ ဘာကြောင့်လဲ။
He was born in Mecca, the son of a merchant of the
ruling tribe, and was orphaned at 6.မိုဟာမက်ကို မက္ကာမှာမွေးတယ်။
he son of a merchant of the ruling tribe-သူဟာ မျိုးရိုးတော့ မညံ့ဘူး။
သြဇာတိက္ကမရှိတဲ့ ကုန်သည်တစ်ယောက်ရဲ့သား။
အသက်-၆ နှစ်ကတည်းက မိမဲ့ ဖမဲ့ ဖြစ်သွားတယ်။
မိဘ နှစ်ပါး ကွယ်လွန်သွားတယ်ပေါ့။
He married a rich widow, Khadijih,
with whom he had six children, including Fa’timah, a daughter.
ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝတဲ့ မုဆိုးမကြီး
ကာဒီဂျ-ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်ကို သူလက်ထပ်တယ်။
သူနဲ့ ကလေး၆ ယောက်ရတယ်။၆
ယောက်ထဲမှာ ဖာတီမာ-ဆိုတဲ့ သမီးတစ်ယောက်ပါတယ်။
According to tradition, in 610 he
was visited by the angel Gabriel, who informed
Muhammad that he was the messenger of God( Allah).
အစဉ်အလာအရတော့ ခရစ်နှစ် ၆၁၀-မှာ
သူ့ဆီကို အလယ်အပတ်ရောက်လာတယ်။
အဲ့ဒီနေရာမှာ တခြား Encyclopedia တစ်ခုမှာ
ငါဖတ်ရတာ။သဲတောင်ကြီးတွေထဲက
လှိုင်ဂူတစ်ခုမှာ သူ Meditate လုပ်တယ်တဲ့။လှိုင်ဂူကြီးတစ်ခုထဲမှာ Meditation လုပ်နေတုန်းလေးမှာ
စိတ်တွေ ကြည်လင်လာပြီး သမာဓိဝင်လာတဲ့ အချိန်လေးမှာ
the angel Gabriel နတ်သား ဂါဘရီရယ်ဆိုတာ
ရောက်လာတယ်တဲ့။
ဗမာပြည်မှာလည်းပဲ Meditation လုပ်ကြတဲ့
လောကမှာ ဒါမျိုးတွေ ရှိတယ်နော်။
အဝတ်ဖြူကြီးနဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်လာတယ်လို့
သကြားမင်းကြီးကြွလာတယ်လို့။
နတ်သမီးနတ်သားတွေ မြင်ရတယ်တို့ဆိုဟာ
တရားစခန်းတွေမှာ တစ်ခါတစ်ခါကြားရတယ်နော်။
သူလည်းသဲဂူကြီးထဲ တရားအားထုတ်နေတုန်း
နတ်သားလေးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။
အဲ့ဒီနတ်သားလေးက မိုဟန်မက်ကို အလ္လာအရှင်မြတ်ရဲ့
တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်း
သတင်းပေးသွားတယ်။
His revelations and teachings, recoded
in the Quran, are the basis of Islam.
နတ်သားလေးရဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်တွေ
ဟောပြောသင်ကြားမှုတွေကို
ကိုရမ်ကျမ်းမှာ အကုန်လုံး မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာ
အစ္စလာမ်ရဲ့ အခြေခံမူဝါဒတွေပဲ။
အဲ့ဒီတော့ အလ္လာအရှင်မြတ်နဲ့ သူတိုက်ရိုက်တွေ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး။
အလ္လာအရှင်မြတ်က လွတ်လိုက်သော Angel -Angel ဆိုတာ နတ်သား၊
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလေ အနောက်ဘက်နားက
မြို့ကြီးတစ်မြို့ နာမည် Los Angeles.
နတ်သမီးနတ်သားတွေပြောက်ဆုံးသွားတဲ့
မြို့တော်ကြီး။အမေရိကန်ကတော့။
အဲ့ဒါကို အသံတွေအမျိုးမျိုးဖတ်တာ
။လော့စ်အိန်ဂျယ် လော့အန်ဂလိစ်။
ဒီလိုလဲ ဖတ်တယ်။ဖတ်ချင်သလိုဖတ် ကိုယ့်အသံနဲ့ ကိုယ်ပဲ။
တရားတွေအားထုတ်ရင်းနဲ့ နတ်တွေ ဘိုးတော်တွေနဲ့ တွေ့ပြီး
ဒီလိုပဲ ဟောဟောပြောပြော ဟိုဟိုဒီဒီ
လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဗမာပြည်မှာလည်း
တစ်ခါ တစ်ခါပေါ်တယ်နော်။
ဒို့လည်း အဲ့ဒါတွေ မွေးပြီးတော့ လုပ်စားမယ်ဆိုင် ရလောက်တယ်။
သပိတ်အိုင်နေတုန်းက ဒို့တွေ့ဖူးသားပဲ။
အခုလည်း ဒို့အနီးအနားက သတ္တဝါတွေ ပျော်ပျော်
ပါးပါး ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနေကြတာပဲ။
မနက်တိုင်း ငါသူတို့ခေါ်ပြီး အမျှဝေပြီး မောင်းသုံးချက်ထုတယ်။
သိပ်ပျော်ကြတယ်။
He began to preach publicly c .613, urging the rich to
give to the poor and calling for the destruction of idols.
အဲ့ဒီ Angel ပြောသွားတာတွေကို ပရိသတ်တွေကို သူစတင်ပို့ချတာ ခရစ်နှစ်
၆၁၃-မှာ။အဲ့ဒီမှာ မိုဟာမက်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတာလေးတွေ မှတ်ထား။
သူရဲ့ဆုံးမချက် တစ်ချို့်ဟာတွေ သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။
ကိုရမ်ထဲက မှတ်မိလား-၅ ချက်။
အတိုး မချေးရ။သူတစ်ပါးသားမယား မပြစ်မှားရ။
မုသာဝါဒမပြောရ။ကုန်းမချောရ။အရက်မသောက်ရ။
ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ ကောင်းတာတွေ ရှိတယ်။
ဒါပေမယ့် မလိုက်နာဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်း ဒီတိုင်းပဲမို့လား
Basic Principle ကြည့်လိုက် ငါးပါးသီလ။သိပ်ကောင်းတယ် မလိုက်နာဘူး။
ဗမာပြည်တစ်ပြည်လုံး အရက်ဆိုင်ချည်းပဲ။
ဘာသာရေး အဆုံးအမတွေကို
ဘယ်ဘာသာဝင်တွေမှ ဒီကနေ့
လေးလေးစားစားနားထောင်ကျင့်သုံးတာ မရှိဘူး။
ဒါ့ကြောင့်ဘာသာပေါင်းစုံ Conference မှာငါပြောတယ်။
Gradually day by day atheism increase and increase .
ဘယ်ဘာသာမှ မကို်းကွယ်တဲ့သူတွေက ကမ္ဘာမှာတနေ့ပြီးတနေ့
ပြန့်ပွားလာတာ။အစွန်းရောက်အကျင့်ကိုကျင့်တာ သူတို့။
urging the rich to give to the poor – ကြည့်စမ်း ကြိုက်ဖို့ကောင်းတာ
သူဋ္ဌေးတွေကို သူတောင်းဆိုတာ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကို ပေးကမ်းကြပါ။
မစ္စရိယကမ္ဘာကို သူစတင်တိုက်ခိုက်တာ။
Selifiness ကို မိုဟန်မက် စတင်တိုက်ခိုက်တာ။
Original အဆုံးအမတွေဟာ
ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတာတွေ အစ္စလာမ်ဘာသာမှာ
ရှိတယ်။
မလိုက်နာပဲနဲ့ အစွန်းရောက်နေတာတော့
စက်ဆုတ်ဖွယ်သိပ်ကောင်းတယ်။
သူဋ္ဌေးတွေ ဆန်အိပ်တွေ အိမ်မှာသောင်းနဲ့ချီပြီး လောင်ထားတယ်။
ဆင်းရဲတဲ့သူတွေက စားစရာမရှိဘူး သူတို့ကို ဝေးပေးကြစမ်းပါ။
မိုဟန်မက်ပြောတာ။
ဗုဒ္ဓရဲ့ သံဝိဘာဂရတော – ဝေပေးတဲ့အလုပ်ကို
ပြောရမယ်။ရရင် သိမ်ဆည်းသိုမှီးထားမယ်ဆိုတဲ့
အကျင့်တွေကို ဖျောက်။ရတာတွေကို ဝေစားရမယ်။
အဲ့ဒီအကျင့်မျိုးမှာ ပျော်ပိုက်ရမယ်လို့ ဗုဒ္ဓပြောတယ်လေ။
အဲ့ဒီတော့ မိုဟန်မက်က ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေကို အဲ့ဒီအချိန်မှာ
ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေကို ဖတ်ဖြစ်သလား
မဖတ်ဖြစ်သလား မသိဘူး။ ဟောပြောချက်တွေ ဒီလို
တစ်စွန်းတစ်စတူတာတွေ အများကြီးရှိတယ်။
and calling for the destruction of idols.
ဒါကတော့ အစွန်းရောက်သွားပြီ။
ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေ ကုန်ရော။အာရပ်
ပါလစ္စတိုင်း ဆီးရီးယား အီရတ် ဂရိ။
ရှေးဟောင်းအရုပ်တွေ နည်းတာ မဟုတ်ဘူး။
စိတ်အထင်နဲ့ ရေးထားတဲ့ ရှေးဟောင်း အနုပညာတွေ
ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေ အများကြီး ဆုံးရှုံးကုန်တယ်။
အခုဆီးရီးယားစစ်ပွဲဖြစ် သူပုန်တွေကတိုက်
နိုင်သွားတဲ့နေရာမှာ Museum ကြီးတွေ ဖျက်စီးပြီးတော့
အရုပ်တွေ ထုချိုးတာ TV တွေထဲ တွေ့တယ်မို့လား။
အဲ့ဒီ မိုဟန်မက်ရဲ့ အဆုံးအမကြောင့်
အဲ့ဒီလို ဖြစ်ကုန်တာ Cultural Heritage ,Traditional
Heritage အကုန်လုံး ဆုံးရှုံးနစ်နာကုန်တယ်။
ဒီပန်းချီ ပန်းပု ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွတွေဟာ လူသားတွေရဲ့
စရိုက် ဝါသနာ စိတ်နေ သဘောထား။
ခံယူချက် ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ရဲ့ ရှေးတုန်းက ဘယ်လို ဖွံဖြိုးတယ်ဆိုတဲ့
ဘယ်ကနေဆင်းသက်လာတယ် ဆိုတဲ့ သမိုင်းရဲ့
သက်သေ အထောက်အထားတွေကို၊
ဒီအရုပ်ကိုးကွယ်တယ် ဒီလူမျိုး ဘယ်လို
ဆင်းသက်လာတယ်။အဲ့ဒီ အမွေအနှစ်တွေကို ဖျက်ဆီးပစ်ခံရတာ
ကတော့ သိပ်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်။
ဂရိနဲ့ ရောမက အရုပ်တွေက အာရပ်တခွင်မှာ
ပြန့်နေတာကိုးကွ။ ဆီးရီးယားမှာ အပြန့်ဆုံးပဲ။
ဆီးရီးယားက ခရစ်ယာန်နိုင်ငံကြီး။အဲ့ဒါကတော့
မိုဟန်မက်ရဲ့ အစွန်းရောက်ဝါဒပဲ။
ဘာလို့ ဖျက်ရမလဲ ထိန်းထားပေါ့။မိုဟာမက်ကိုလည်း
အရုပ်လေးထုပြီး ဂျီးဆပ်လိုပဲ
သိမ်းထားရင် မကောင်းဘူးလား။ဒို့ကတော့ ဒီလိုပဲ
ခံယူတယ်။မိုဟာမက် ရုပ်ထုလေးလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်
ရှိသင့်တယ်။ဂျီးဆပ်အရုပ်လို သိဒ္ဒတ္ထဂေါတမရဲ့
အရုပ်လို။Founder of Religion ရဲ့ ရုပ်ထုတွေ
ကမ္ဘာမှာ ပျံ့ပွားရင် ရှိနေရင် ကောင်းတာပေါ့။
အခုတော့ အရုပ်တွေ အကုန်ဖျက်ပစ်။
He gained disciples but also acquired enemies, whose plan to muder Muhammad forced him
to flee Mecca for Medina in 622.
သူတပည့်တွေရတယ်။ဒါပေမယ့်
အစွန်းရောက်တော့ ရန်သူတွေပါ တိုးလာတာပေါ့။
အဲ့ဒါလေးတွေကို မင်းတို့ အားလုံးသတိထား။
မိတ်ဆွေတွေ တိုးလာတာနဲ့ အမျှ
he acquired enemies ခရစ်ယာန်ဘာသာ
နှစ် ၆၀၀ ခန့်လွှမ်းမိုးပြီးတဲ့ နယ်မြေမှာ။
ဟိုက ဂျီးဆပ်ရဲ့ အရုပ်ကိုးကွယ်နေမယ်
မေရီရဲ့ ရုပ်ထုကို ကိုးကွယ်ကြမယ်။
ပြီးတော့မှာ Saint စိန့်တွေ စိန့်တွေ အများကြီးပဲ
စိန့်ပေါလ်၊ စိန့် ပီတာ၊
စိန့်ဂျိုးဇက်၊စိန့်လုကာ၊ရုပ်ထုကြီးတွေ ရှိတယ်။
အဲ့ဒါတွေကို ဖျက်ဆီးခံရတော့
သူရန်သူတွေ တိုးလားတယ်။ရန်ပွားအောင်
မလုပ်သင့်ဘူး။
ဒီကနေ့အထိပဲ အစ္စလာမ်ဘာသာ
ရန်တွေပွားနေတာ။အဲ့ဒီ Destructive Spirit
ဖျက်ဆီးချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြောင့် ဒီကနေ့ ကမ္ဘာမှာ ရန်ပွားတယ်။
whose plan to muder Muhammad forced him
to flee Mecca for Medina in 622.
အဲ့ဒီရန်သူတွေရဲ့ အစီအစဉ်က
မိုဟန်မက်ကို သတ်မယ် ။ဗုဒ္ဓပေါ်လာတာ
ဗုဒ္ဓက ဘယ်သူ့ကိုမှ ရန်သူမလုပ်ဘူး။
ဘယ်ဘာသာဝင်ရဲ့ ဘယ်ရုပ်ထုကိုမှ
ဖျက်ဆီးရမယ်လို့ မခိုင်းဘူး။
ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညိုတဲ့သူတွေက
တစ်ဟုန်ထိုး တက်လာတဲ့ အချိန်မှာ
ဗုဒ္ဓရဲ့ရှေ့က ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ ဘာသာရေးဆရာတွေရဲ့
စားရေး နေရေး ဝတ်ရေးက ကြပ်တည်းသွားတယ်။
အဲ့ဒီအခါမှာ Jealous ဖြစ်ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓလည်း
အတိုက်ခိုက် ခံရတယ်။
သုန္ဒရီနဲ့ တိုက်ခိုက်တာ။abuse ပေါ့လေ စိဥ္စမာဏနဲ့ တိုက်ခိုက်တာ
နောက် ဒေဝဒတ်တို့ အဖွဲ့သတ်ဖြတ်ဖို့ ကြံတာ Assassination
ဗုဒ္ဓက ဘယ်သူကိုမှ မတိုက်ခိုက်ပေမယ့်
တဟုန်ထိုး လူကြည်ညိုမှုတွေ များလာတဲ့အတွက်ကြောင့်
Because of the Jealousy , Abuse and
Assassination ကို ဗုဒ္ဓလည်းခံရတယ်။
forced him to flee Mecca for Medina
in 622.Flee- ဆိုတာ ခွေးတွေ က သန်းတွေ ခုန်ထွက်သွားတာကို
ခေါ်တာ။ခရစ်နှစ် ၆၂၂မှာ ရန်သူတွေက
သူကိုသတ်ဖို့ မက္ကာကနေ မဒီနာ ကို ထွက်ပြေးဖို့
အတင်းအကျပ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်တယ်။
အမေရိကန်မှာရှိတယ်လေ ဒီစနေ့မှာ ဒီနေရာမှာ
စျေးဖွင့် ၊ပလိပ်ကလာတော့ ပြေးရပြန်ရင်း
နောက်စနေ ဟိုရောက်သွား။အဲ့ဒီနေရာ ပ
လိပ်ရောက် နောက်တစ်နေရာပြောင်း စနေတိုင်းစျေးဖွင့်တာ
စနေ့တစ်ပတ်တိုင်းစျေးက နေရာရွေ့ရွေ့သွားတယ်
အမေရိကန်မှာ အဲ့ဒီစျေးတွေရှိတယ်။
စျေးသိပ်ချိုတယ်။ကွန်ပြူတာ ဘာညာ Televition
အဖိုးတန် ပစ္စည်းတွေ ။အဲ့ဒီစျေးကို
Flee Market ခေါ်တယ်။
ငါနဲ့ သစ္စာဝံသ Flee Market မှာ နှစ်ပတ်တစ်ခါလောက်သွားတယ်။
စွယ်စုံကျမ်းကြီးတွေ အုပ်၂၀ ၊၃၀ ေ
လာက်မှ -၁ဝဒေါ်လာလောက်ပဲ ပေးရတယ်။
ဒို့ ဝယ်ထားတာ အမေရိကန်မှာ ရှိတယ်။Flee Market က။
တစ်ချို့က ခိုးရာပါ ပစ္စည်းတွေကွ။သူခိုးတွေ
ဘိန်းစားတွေတွေက ခိုးပြီးတော့
ရတဲ့စျေးနဲ့ရောင်းပြီးတော့ ဘိန်းရူကြတာ။
Flee Market မှာ အဲ့ဒါတွေ အကုန်ရောင်းတယ်။
မဒီနာဆိုတာ-ငါမြေပုံကြည့်ကြည့်တယ်
။ဆော်ဒီအားရေးဗီးယားက အနောက်တောင်စွန်း
မက္ကာကနေ အရှေ့မြောက်ဆီကို
ခန့်မှန်းကြည့်တာကွာ ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မယ်
ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်မယ်။
မိုင်၄၀၀ လောက်ရှိတယ်ထင်တာပဲ။
မဒီနာဆိုတဲ့မြို့ ဂျေရုစလင်နဲ့ အရှေ့အနောက် တည့်တည့်လောက်မှာ။
အဲ့ဒီတော့ဝိုင်းတိုက်ပြီးတော့ သူ့ကို
နင်ထုတ်ပစ်လိုက်ကြတာ။မိုဟာမက်
ဘယ်ရောက်သွားသလဲဆိုတော့
မဒီနာရောက်သွားတယ် Bc 622။
This flight , known as the Hegira, marks the
beginning of the Islamic era.ဒီလို
လူစုလူဝေးနဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြီးကို
အာရပ်စကားနဲ့ ဟေဂိရ-ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကို
သတ်မှတ်လိုက်တယ် Beginning of the he Islamic era.
မိုဟန်မက်ကို လူစုလူဝေးကြီးနဲ့ တိုက်ခိုက်တာကို
အစ္စလာမ်နှစ်ပဲလို့ သတ်မှတ်တယ်။
ဘီစီ ၆၂၂ မှာ ပထမအကြိမ်သူတိုက်ခံရတယ်
မက္ကာကနေ မဒီနာ ရောက်သွားတယ်။
ဗုဒ္ဓရဲ့ ၄၅ -နှစ်ကာလမှာ တိုက်ခိုက်ခံရလို့
ထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတာ တစ်ခါမှ မရှိဘူး။
ကောသမ္ဗီပြည်ဝင်တော့ ဥတေနမင်းနဲ့ မာဂဏ္ဏီတို့က
မြို့အဝင်မခံပဲ တိုက်ထုတ်တယ်မို့လား။
မြတ်စွာဘုရား ထွက်ပြေးသလား။ဝင်ဖြစ်အောင်ဝင်တယ်
ဒီမှာဖြစ်တဲ့ ပြဿနာ
ဒီမှာပြီးအောင် ရှင်းပြီးမှ သွားမယ်။ဝင်ရုံမက
ကောသမ္ဗီပြည်မှာ တစ်ဝါတောင် ဆိုသေးတယ်မို့လား။
ကိုးဝါမြောက်။
Muhammad’s followers defeated a Meccan force
in 624 ;they suffered reverses in 625 but repelled
a Meccan seige of
Media in 627 . ဘီစီ-၆၂၄ မှာ မိုဟန်မက်ရဲ့
တပည့်တွေက မက္ကာတပ်တွေကို အနိုင်တိုက်လိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် ၆၂၅ မှာ သူတို့ ပြန်အတိုက်ခံရတယ်။
သို့သော် ၆၂၇ မှာ တော့ မဒီနာကို ဝိုင်းထားတဲ့
မက္ကာတပ်ကြီးကို မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။
အပြန်အလှန် တိုက်နေကြတာ။
၄ ကြိမ်။
အဲ့ဒီတော့ ငါအဲ့ဒါဖတ်ရင်း စဉ်းစားတာ။မိုဟန်မက်ရဲ့ Missionary အစ
တိုက်ပွဲတွေနဲ့ စတာ။စစ်တပ်တွေနဲ့ သူMissionary လုပ်ရတာ။
အဲ့ဒါကြောင့် ဒီကနေ့ထိ မူစလင်တွေ
တိုက်ပွဲက မပီးနိုင်တော့တာ ထင်တယ်။
စကတည်းက မိုဟန်မက်က စစ်နဲ့စတာ။
မက္ကာကနေ မောင်းထုတ် စစ်တပ်ဖွဲ့ပြန်တိုက်။
၄-ကြိမ် အပြန်အလှန်တိုက်တာ။
အဲ့ဒီတော့ သူရဲ့ Lifestyle က Military
နဲ့ ချီတက်ရတဲ့ Lifestyle ဖြစ်နေတော့
Missionary မှာ သူက စစ်တပ်မပါရင်
မပြီးတော့တဲ့ အနေအထားရောက်သွားတယ်။
ငါသူံသပ်မိတာ အဲ့ဒါ။
He won control of Mecca by 629 and of all Arbia by 630.
နိုင်သွားပြန်ပြီ။ဘီစီ ၆၂၉-မှာ သူထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီ။ဘီစီ -၆၃၀ မှာတော့
အာရေးဗီးယားတစ်နိုင်ငံလုံး အာရပ်နယ်မြေကြီး တစ်နယ်လုံး
သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်။ဒါ Detail လေးပါရင် ပိုကောင်းတယ်။
သွားပြီ ဆီးရီးယားကြီးတစ်ခုလုံး ပျက်ဆီးသွားပြီ။
အီရတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းက ဘေဘီလုံ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံလိုက်ရပြီ။
Sky garden လေ။ ဘေဘီလုံမှာ ကောင်းကင်က ဟင်းလင်းဆွဲနေတဲ့
Gardenကြီး အကုန်လုံးပျက်ဆီးသွားတယ်။
He made his last journey to Mecca by 632,
establishing the rites of the Hajj,
or pilgrimage to Mecca.
မက္ကာကို သူပြန်လာတဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကတော့ ဘီစီ ၆၃၂ ပဲ။
establishing the rites of the Hajj- ဟာဂျီဆိုတာ ဒီစာလုံးပဲလေ။
အဲ့ဒါက ဘာလဲဆိုတော့ pilgrimage to Mecca
မက္ကာကို ဘုရားဖူးထွက်ခြင်းဆိုတဲ့
ဥစ္စာဖြစ်တယ်။
He died later that year and was buried at Medina.
နောက်တော့ ဘီစီ ၆၃၂ မှာပဲ သူကွယ်လွန်တယ်။
သူ့ရုပ်အလောင်းကို မဒီနာမှာ မြုပ်တယ်။
ဒီနေရာမှာ သတိရတာလေး မက္ကာမှာမွေးတဲ့
မိုဟန်မက်ကို မဒီနာမှာ မြုပ်တယ်။
လုမ္ဗိနီ မှာ မွေးတဲ့ သိဒ္ဓတ္ထရုပ်ကလာပ်ကို
ဘယ်မှာ မီးသင်္ဂြိုလ်လည်း ကုသိနာရုံမှာ
မီးသင်္ဂြိုလ်တယ်။မွေးတဲ့နေရာနဲ့ သေတဲ့နေရာ တခြားစီ။
ငါထင်တာက မက္ကာက ကျောက်တုံးမဲမဲကြီးကို
မိုဟန်မက် မြုပ်တဲ့နေရာထင်တာ မဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒါက မွေးတဲ့နေရာ သတ်မှတ်ထားတာ။
မက္ကာဘုရားဖူးဆိုတာ မွေးတဲ့နေရာ သွားရှိခိုးတာကွ။
Hajj-လုပ်ပြီး ပြန်လာတဲ့ သူတွေကိုမေးရမယ်။
မင်းတို့ မိုဟန်မက်မြုပ်ထားတဲ့ မဒီနာရော
ရောက်ခဲ့သေးလားလို့ ။ကိုအေးလွင်မေးရမယ်။
His life , teachings,and miracles have been
the subjects of Muslim devotion and reflection ever since.
သူ့ဘဝ သူ့အဆုံးအမ သူ့ရဲ့အံသြစရာတွေဟာ မူစလင်တွေ ယုံကြည်သိမှတ်
ကိုးကွယ်စည်းကပ်ဖို့ အမြဲတမ်းတောက်ပဖို့ အရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။
This is the history of the Mohammed.
Thank you See you tommow.
Muhammad or Mohammed
(c.570 – 632) Arab prophet who established
the religion of Islam. He was born in Mecca,
the son of a merchant of the
ruling tribe, and was orphaned at 6.
He married a rich widow, Khadijih,
with whom he had six children, including Fa’timah, a daughter.
According to tradition, in 610 he
was visited by the angel Gabriel, who informed
Muhammad that he was the messenger
of God( Allah). His revelations and
teachings, recoded in the Quran,
are the basis of Islam.He began to preach
publicly c .613, urging the rich to
give to the poor and calling for the
destruction of idols.
He gained disciples
but also acquired enemies, whose plan
to muder Muhammad forced him
to flee Mecca for Medina in 622.This flight
, known as the Hegira, marks the
beginning of the Islamic era.Muhammad’s
followers defeated a Meccan force
in 624 ;They suffered reverses
in 625 but repelled a Meccan seige of
Media in 627 .He won control of Mecca
by 629 and of all Arbia by 630.
He made his last journey to Mecca by 632,
establishing the rites of the Hajj,
or pilgrimage to Mecca.He died later
that year and was buried at Medina.
His life , teachings,and miracles have been
the subjects of Muslim devotion and reflection ever since.
Britannica CONCISE Encyclopaedia,2003,P.1274
ကျေးဇူးတော်ရှင်သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး
၂၄.၀၈.၁၇ ရက်နေ့က သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်စစ်ကိုင်း၌ ပို့ချသော
ပို့ချချက်မှ။
စာလုံးပေါင်း အဓိပ္ပာယ်မှားပါက ကျနော်အမှားသာ
ငါတို့ဖြစ်ရ ဤလောကဝယ်
ဘဝသမိုင်း မရိုင်းစေရန်
စိတ်မန်မချ မာနမပါ
တို့စွမ်းရာဖြင့် တို့သာသနာ
တို့ပြည်ရွာကို သာယာစေမှု
လုံ့လပြုအံ့။
ကျေးဇူးတော်ရှင် သီတဂူဆရာတော်ကြီး
_/\_ သီတဂူစန်းလပမာ ချမ်းမြသာယာ ရှိကြပါစေ_/\_
#Credit

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here