ကိုးကြယ္ၿခင္းႏွင့္ ဘာသာတရား
====================
ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး၏ အလြန္မွတ္သားစရာ ေကာင္းလွေသာ
တရားတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။
★ ၿမတ္ဗုဒၶသည္ ဘုရား ၿဖစ္ေတာ္ မူၿပီးသည့္ ေနာက္ (၄၅) ႏွစ္လံုးလံုး ေဟာၾကား
ေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္ မ်ားကုိ ဓမၼဟု ေခၚဆိုပါတယ္။ ဓမၼသည္
( Religion) မဟုတ္ပါဘူး။ ထို့ေၾကာင့္ ဘယ္ဘာသာ၀င္မ်ိဳးမဆို၊ အသားအေရာင္၊
အမ်ိဳး၊ ဇတ္ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ ဘယ္လူမ်ိဳး၊ ဘယ္သူမဆို ၿမတ္ဗုဒၶရဲ့ ဓမၼကို နားေထာင္ ႏိုင္ပါတယ္။
လိုက္နာ က်င့္သံုးလို့ ရပါတယ္။ ၿမတ္ဗုဒၶ ေဟာေတာ္မူ ခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားသည္ ဓမၼသာၿဖစ္၍ ( Religion) မဟုတ္ပါဘူး။
★ Religion ဆိုတာ (Believe in worship of a “God “or supernatural rolling Power )
ကို ကုိးကြယ္ ယံုၾကည္ တဲ့ သေဘာ (God ကို ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ၿခင္း၊ သို့မဟုတ္ ကမၻာၾကီးကိုလြမ္းမိုး အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ တန္ခိုးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ ၿခင္းကုိ) Religion လို့ေခၚပါတယ္။ ယံုၾကည္ၿခင္းရယ္၊ ကုိးကြယ္ၿခင္းရယ္၊ ဆုေတာင္းၿခင္းရယ္ (၃)မ်ိဳး ၿပဳလုပ္ၾကၿခင္းကုိ (Religion) လို့ေခၚပါတယ္လို့ သီတဂူဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးက ရွင္းလင္းစြာ ေဟာၾကား ထားပါတယ္။
★ ၿမတ္ဗုဒၶ ေဟာတဲ့ ဓမၼက သင္ယူဘို့ု့၊ က်င့္ဘို့၊ ထိုးထြင္းသိၿမင္ဘို့
(For learning, For Practice , For penetration ) ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္-
★ ဗုဒၶ ၀ါဒအရ ကိုးကြယ္ၿခင္းသည္ စရဏ ၿပဌန္းတဲ့ အက်င့္တရား ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္
ၿဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶ၀ါဒမွာ စရဏ (အက်င့္)က ပဓာန ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ (ကိုယ္တိုင္ က်င့္သံုးၿခင္း) ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားကိုးရေသာ ၀ါဒ ျဖစ္ပါသည္။အၾကင္သူသည္ ဓမၼကိုၿမင္မွ ဗုဒၶကိုၿမင္သည္။ တရားကုိၿမင္သူသည္ ဘုရားကုိ ၿမင္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဓမၼကို ၿမင္ေအာင္ က်င့္သံုးဘို့သည္ အဓိကအက်ဆံုးပင္ ၿဖစ္ပါသည္။
★ ယံုၾကည္ၿခင္း၊ ကိုးကြယ္ၿခင္း၊ ဆုေတာင္းၿခင္း ဆိုတာနဲ့ေတာ့ ၀ိမုတိၱ ဆိုတဲ့
လြတ္ေၿမာက္ၿခင္းကုိ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဓမၼဆိုတာကေတာ့ ယံုၾကည္ေနယံုနဲ့
မၿပီးေသးပါဘူး၊ သစ္သီးစားခ်င္သူသည္ သစ္ပင္ ေပၚမတက္ဘဲ
သစ္ပင္ေအာက္ ထိုင္၍ သစ္ပင္ကို ရွိခိုးဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ သစ္သီး
မစားရေပ။ သစ္ပင္ေပၚတက္မွ သစ္သီးစားရမည္ ျဖစ္၏။ ထို့အတူ
★ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္သည္ ေရာဂါသည္ တစ္ေယာက္ကုိ၊ ေဆးကုေသာအခါ ေရာဂါရဲ့အေနအထား၊
ေရာဂါရဲ့ စတင္ပံုကုိအရင္ ရွာေဖြ ၾကည့္ရူပါတယ္။ ၿပီးမွ အဲဒီ
ေရာဂါဘာေၾကာင္ ့ၿဖစ္သလဲဆိုတာ ကုိသိၿပီး ဘာေဆး ေပးရမလဲဆိုတာကုိ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေဆးညြန္း(prescription) ေရးေပးလိုက္တယ္။
ၿပီးေတာ့ ေဆးေပးလိုက္ပါတယ္။
★ ေရာဂါသည္က ေဆးညြန္းကုိ ဖတ္တယ္၊ ဒီေဆးညြန္းအတိုင္း
ဒီေဆးေသာက္ရင္ ေရာဂါေပ်ာက္ လိမ့္မယ္လို့ ယံုၾကည္သလို
ဆရာ၀န္ကုိလည္း ယံုၾကည္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဆးမေသာက္ပဲ
ေနမယ္ဆို ရင္ေရာဂါ မေပ်ာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဆရာ၀န္ၾကီး ေတာ္တယ္၊
တတ္တယ္၊ ဆိုၿပီး ဆရာ၀န္ၾကီးကုိ ယံုၾကည္ပါ၏ ဆိုၿပီး ရွိခိုးေန ယံုနဲ့ ရာဂါ မေပ်ာက္သလို။ ေဆးညြန္း ေကာင္းလြန္းလို့ အညြန္းၾကီး ဖတ္ေနေသာ္
လည္းလူနာ ေရာဂါ မေပ်ာက္ ကင္းႏိုင္ပါ ဘူး။
★ ဆရာ၀န္ကုိလည္း ယံုတယ္။ ေဆးညြန္းကုိလည္း
ေသခ်ာစနစ္တက် ဖတ္တယ္။ ေဆးညြန္း အားေလ်ာ္စြာ ေဆးကုိလည္း
ေသာက္တယ္ဆိုရင္ ဒီလူနာဟာ ေရာဂါေပ်ာက္ပါတယ္။
★ ထို့ေၾကာင္ ့ၿမတ္ဗုဒၶဟာ အလြန္က်ြမ္းက်င္တဲ့ သမားေတာ္ ၾကီးနဲ့တူပါတယ္။ ၿမတ္ဗုဒၶ ေဟာၾကားတဲ့ ပိဋိကတ္သံုးပံုသည္ အလြန္ေကာင္းတဲ့ ေဆးညြန္းက်မ္း
ေတြနဲ့တူပါတယ္။ ၿမတ္ဗုဒၶ ေဟာတဲ့၊ သီလ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ဆိုတဲ့အက်င့္ ေတြကေတာ့ ေရာဂါေပ်ာက္ဖို့ အေကာင္းဆံုး ေဆးေတြပါပဲ။
★ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ျခင္းဟူသည္ က်င့္သံုးျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ က်င့္သံုးရာ၌လည္း ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အသိဉာဏ္ (သဒၶါႏွင့္ပညာ) ညီညြတ္စြာ ေပါင္းစပ္၍ သတိျဖင့္ က်င့္သံုးရပါသည္။
★ ဆင္းရဲမွ လြတ္လိုလွ်င္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ေရွာင္ရမည္။ ခ်မ္းသာရလိုလွ်င္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ကိုက်င့္ရမည္ ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍
ခ်မ္းသာရလိုလွ်င္ သုစရိုက္ကို က်င့္သံုးရမည္သာ ျဖစ္၏။ ဆင္းရဲကင္းလိုလွ်င္ ဒုစရိုက္ကို ေရွာင္ရွားရမည္ၿဖစ္သည္။
ဤသို့ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ဒုကၡႏွင့္ ဒုကၡျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း သိရမည္။
သုခႏွင့္ သုခ၏ အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း သိရမည္။ဗုဒၶ ၀ါဒသည္ တစံုတေယာက္ေသာ တန္ခိုးရွင္ကို ယံုၾကည္ျပီး မွီခိုေနရတဲ့ ၀ါဒမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။
★ ၿမတ္ဗုဒၶ ၏ ၀ါဒမွာ (၀ိဘဇၨ၀ါဒီ- ေ၀ဖန္ပိုင္းၿခားႏိုင္မွ ဗုဒၶ၀ါဒ ) ၿဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္သည္ ေ၀ဖန္ စီစစ္ခြင့္ရွိေသာ ဘာသာတရားမ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမတ္စြာဘုရားသည္ အရာရာ ေ၀ဖန္ စီစစ္ေလ့့ ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူးတစ္ဆူ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ဖန္စီစစ္ခြင့္ မရွိေသာဘာသာ တရားမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုးကြယ္မိၿပီဆိုရင္ ကိုးကြယ္ခံတဲ့ ဘုရားကုိၿဖစ္ေစ၊ ရဟန္းကိုၿဖစ္ေစ၊ ဘာမွ ေ၀ဖန္ခြင့္မရွိဘူး ဆိုတဲ့ ဘာသာတရားမိ်ဳး မဟုတ္ပါဘူး၊ အလြန္တရာလြတ္လပ္ပါတယ္။ လူေတြအားလံုး ေ၀ဖန္စီစစ္တဲ့ဥဏ္ ရွိမွသာ ကုိးကြယ္ရာဟာ မြန္ၿမတ္တဲ့ ကုိးကြယ္ရာမ်ိဳး ၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေ၀ဖန္ စီစစ္တဲ့ဥဏ္ မရွိဘဲနဲ့ ကိုးကြယ္ရာသည္ မြန္ၿမတ္တဲ့ ကိုးကြယ္မူ့မ်ိဳး မၿဖစ္ႏိုင္ပါ။ အရာရာ၌ အေကာင္း အဆိုး အေၾကာင္း အက်ိဳး အရာဟူ သမွ်ကုိ ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာ ေ၀ဖန္ေလ့ ရွိေလေသာ ၊အတိုင္းမသိ ယုတ္မာေသာ တရားေတြ ကုိေအာင္ၿမင္ေတာ္ မူေသာၿမတ္စြာ ဘုရား အားရွိခိုးၿခင္းသည္ မြန္ၿမတ္ေသာ ကိုးကြယ္ ၿခင္းမ်ိဳးသာ ၿဖစ္ပါတယ္။
(ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး)
(8,06,1984 တြင္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား က်န္းမားခ်မ္းသာၾကပါေစဗ်ာ)
(Unicode)

ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ဘာသာတရား
====================
ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ အလွန်မှတ်သားစရာ ကောင်းလှသော
တရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။
★ မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ဘုရား ဖြစ်တော် မူပြီးသည့် နောက် (၄၅) နှစ်လုံးလုံး ဟောကြား
တော်မူခဲ့သော တရားတော် များကို ဓမ္မဟု ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ဓမ္မသည်
( Religion) မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် ဘယ်ဘာသာဝင်မျိုးမဆို၊ အသားအရောင်၊
အမျိုး၊ ဇတ် ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ၊ ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်သူမဆို မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဓမ္မကို နားထောင် နိုင်ပါတယ်။
လိုက်နာ ကျင့်သုံးလို့ ရပါတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောတော်မူ ခဲ့သော တရားတော်များသည် ဓမ္မသာဖြစ်၍ ( Religion) မဟုတ်ပါဘူး။
★ Religion ဆိုတာ (Believe in worship of a “God “or supernatural rolling Power )
ကို ကိုးကွယ် ယုံကြည် တဲ့ သဘော (God ကို ယုံကြည် ကိုးကွယ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာကြီးကိုလွမ်းမိုး အုပ်ချုပ်တဲ့ တန်ခိုးတစ်မျိုးမျိုးကို ယုံကြည်ကိုးကွယ် ခြင်းကို) Religion လို့ခေါ်ပါတယ်။ ယုံကြည်ခြင်းရယ်၊ ကိုးကွယ်ခြင်းရယ်၊ ဆုတောင်းခြင်းရယ် (၃)မျိုး ပြုလုပ်ကြခြင်းကို (Religion) လို့ခေါ်ပါတယ်လို့ သီတဂူဆရာတော် ဘုရားကြီးက ရှင်းလင်းစွာ ဟောကြား ထားပါတယ်။
★ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောတဲ့ ဓမ္မက သင်ယူဘို့ု့၊ ကျင့်ဘို့၊ ထိုးထွင်းသိမြင်ဘို့
(For learning, For Practice , For penetration ) ကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်-
★ ဗုဒ္ဓ ၀ါဒအရ ကိုးကွယ်ခြင်းသည် စရဏ ပြဌန်းတဲ့ အကျင့်တရား ဖြစ်သောကြောင့်ပင်
ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဝါဒမှာ စရဏ (အကျင့်)က ပဓာန ဖြစ်ခြင်းကြောင့် (ကိုယ်တိုင် ကျင့်သုံးခြင်း) ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားကိုးရသော ၀ါဒ ဖြစ်ပါသည်။အကြင်သူသည် ဓမ္မကိုမြင်မှ ဗုဒ္ဓကိုမြင်သည်။ တရားကိုမြင်သူသည် ဘုရားကို မြင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ဓမ္မကို မြင်အောင် ကျင့်သ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here