Home ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္

ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္

  ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ အာနာပါန အက်ိဳး ၅-မ်ိဳး ႏွင္႔ အာနာပါနရူမွတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးမ်ား

  ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ အာနာပါန အက်ိဳး ၅-မ်ိဳး ႏွင္႔ အာနာပါနရူမွတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးမ်ား ၁။ အာနာပါန ကမၼ႒ာန္းကို စီးျဖန္းခဲ့ပါမူ ယခုေခတ္၊ ယခုကာလ၊ ယခုဘဝ၌ ပင္လွ်င္ ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ႏို္င္၏။ ၂။ အကယ္၍ အသက္ရိွစဥ္ ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသးပါမူ ေသခါနီးကာလ၌ သမသီသိ ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ေသး၏။ ၃။...

  သာသနာ႔ဝန္ထမ္း ရွင္ရဟန္းေတြကို မခိုင္းမိပါေစႏွင့္

  သာသနာ႔ဝန္ထမ္း ရွင္ရဟန္းေတြကို မခိုင္းမိပါေစႏွင့္ သာသနာေတာ္ကိုဝင္ေရာက္လာျပီဆိုရင္ တမန္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ တရားနာပရိတ္သတ္ေတြ နားလည္သင့္တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ " ဆရာေလး ဘယ္သြားမလို႔လဲ ၊ ' ေအာ္ ရန္ကုန္သြားမလို႔ေလ ' ရန္ကုန္သြားလို႔ရွိရင္ ဟိုဒကာၾကီး ဘယ္သူနဲ႔ေတြ႔ရင္ ေျပာလိုက္စမ္းပါ ၊ တပည့္ေတာ္ကဘာေတြမွာလိုက္လဲ , တပည့္ေတာ္ကေတြ႔ခ်င္လို႔ လာခဲ့ပါလို႔ မွာလိုက္ပါ " ။ ဆရာေလးက...

  စကားႀကီး ေျခာက္ခြန္း

  စကားႀကီး ေျခာက္ခြန္း စကားေျခာက္ခြန္း လူ၌ထြန္းလည္း ေလးခြန္းကိုပယ္ ႏွစ္ခြန္းတယ္သျဖင့္ ... ၁။ အၾကင္စကားသည္ မဟုတ္ မမွန္၊ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္လည္း မစပ္၊ သူတစ္ပါးတို႔လည္း မႏွစ္သက္ မႏွစ္ၿခိဳက္၊ ထိုစကားမ်ဳိးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေျပာဆိုေတာ္မမူ။ ၂။ အၾကင္စကားသည္ ဟုတ္မွန္၏၊ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ကား မစပ္၊ သူတစ္ပါး တို႔လည္း မႏွစ္သက္ မႏွစ္ၿခိဳက္၊...

  ကမၼ႒ာန္းတရား သင္ေပးပံု

  ကမၼ႒ာန္းတရား သင္ေပးပံု ========= ေယာ ကာမ၀ိတကၠာဒီသု အညတရံ ၀ိတေကၠတိ၊ မဟာပုရိေသာ တႆ ဓမၼံ ေဒေသတြာ ျဗဟၼ၀ိဟာရဘာ၀နေဥၥ၀ ကသိဏဘာ၀နဥၥ အာစိကၡတိ။ (ဇာတက၊႒၊၄၊၄၉၄။) ေယာ = အၾကင္သူသည္။ ကာမ၀ိတကၠာဒီသု = ကာမ၀ိတက္စသည္တို႔တြင္။ အညတရံ = တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ၀ိတက္ကို။ ၀ိတေကၠတိ = ၾကံစည္ စိတ္ကူး၍ ေနေပ၏။...

  ဆက္ရဦးမည့္ ပင္ပန္းမႈ ခရီး

  ဆက္ရဦးမည့္ ပင္ပန္းမႈ ခရီး •••••••••••••••••••••••• ကိေလသာ မကင္းသူမွန္က ကိေလသာ၏ လွည့္စားမႈကို ခံၾက ရ၏။ ကိေလသာ ဓာတ္ခံတို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈကို နာခံၾကရ၏။ အမ်ဳိးသမီးဘ၀ဟူက အမ်ဳိးသမီးဘ၀ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိေလသာအလိုကို ျဖည့္ဆည္းၾကရ၏။ အမ်ဳိးသားဘ၀ဟူကလည္း အမ်ဳိးသားဘ၀ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိေလသာအလိုကို ျဖည့္ဆည္းေနၾကရသည္ပင္။ အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ အမ်ဳိးသားတို႔ေၾကာင့္ ပင္ပန္းၾကရ၏။ အမ်ဳိးသားတို႔သည္လည္း အမ်ဳိးသမီးတို႔ေၾကာင့္ ပင္ပန္းေနၾက ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ — "နာဟံ ဘိကၡေ၀ အညံ...

  အာနာပါနမွ ဝိပႆနာသို႕

  အာနာပါနမွ ဝိပႆနာသို႕ =============== အသံသည္ သမာဓိ၏ ဆူေျငာင့္ျဖစ္၏ ..................................................... လူသူအသံကင္းစိပ္၍ ေနေသာ၌ အာနာပါနအားပြါးမ်ားအားထုတ္ လွ်င္ပို၍ထိေရာက္ႏိုင္ပါတယ္ ။ အရည အမည္ရေသာ ေတာအရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္၍ ျဖစ္ေစ အရဟတၱဖိုလ္ အထြတ္တပ္ထားေသာ ဤ အာနာပါနကမၼ႒ာန္းကိုပြားမ်ားအားထုတ္ရန္ ေရွးဦးစြာ ဘုရားရွင္သည္ ၫႊန္ၾကားေတာ္မူေပသည္။႐ုကၡမူလဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ သစ္ပင္အနီးသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ျဖစ္ေစ အာနာပါနကမၼ႒ာန္းကို ပြားမ်ားအားထုတ္ရန္ ဒုတိယ...

  ေမထုန္ငယ္ (၇) ပါး

  ေမထုန္ငယ္ (၇) ပါး •••••••••••••••• ေမထုနဓမၼဆိုတာက ေယာက္်ားမိန္းမ ဆက္ဆံမႈေလာက္ကိုသာ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ေသးဘူး။ တျခားတျခား ေမထုန္ငယ္ (၇)ပါးဆိုတာကိုလည္း ထည့္သြင္းၿပီး ျမတ္စြာဘုရားက ရည္ၫႊန္းထားပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္မွာ ဆိုၾကစို႔ ... ဇာႏုေသာဏိ ပုဏၰားႀကီးက ျမတ္စြာဘုရား- ထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား ... ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျဗဟၼစာရီ = ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေနတဲ့...

  မဟာ၀ိပႆနာ (၁၈) မ်ဳိး

  မဟာ၀ိပႆနာ (၁၈) မ်ဳိး •••••••••••••••••••• ဤ လက္လည္စြာလွ အ၀ါး၀ေအာင္ ေလ့လာအပ္ၿပီးေသာ ႐ုပ္ကမၼ႒ာန္း နာမ္ကမၼ႒ာန္းရိွေသာ ထိုေယာဂါ ၀စရပုဂၢိဳလ္သည္ အထက္ဘဂၤါႏုပႆနာမွစ၍ ပဟာနပရိညာ၏ အစြမ္းျဖင့္ ဤသမၼသနဉာဏ္ပိုင္း၌ကဲ့သို႔ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္သာ မဟုတ္ဘဲ သ႐ုပ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း, ကိစၥအားျဖင့္လည္းေကာင္း, အလုံးစုံေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ဆိုအပ္လတၱံ႕ကုန္ေသာ အၾကင္မဟာ၀ိပႆနာ (၁၈)မ်ဳိးတို႔သည္ ရိွကုန္၏။ ထို မဟာ၀ိပႆနာ (၁၈)မ်ဳိးတို႔၏...

  ေသာတာပန္ (၇) ဘ၀ အယူအဆ

  ေသာတာပန္ (၇) ဘ၀ အယူအဆ ••••••••••••••••••••••••••• ဧက၀ါရံ ကာမာ၀စရေဒေ၀သု ဧက၀ါရံ မႏုေႆသူတိ ဧ၀မၸိ မိႆိတူပပတၱိ၀ေသန ေတသု ဧကိႆာ ဧ၀ ဥပပတၱိယာ နာယံ ပရိေစၦေဒါ (အယံ ပရိေစၦေဒါ-မူကြဲ)။ ယံ ပန "န ေတ ဘ၀ံ အ႒မမာဒိယႏၲီ"တိ ၀ုတၱံ၊ တမၸိ ကာမာ၀စရဘ၀ံေယ၀...

  ကုသိုလ္အကူအညီရလွ်င္ အပါယ္မခ်ႏိုင္

  ကုသိုလ္အကူအညီရလွ်င္ အပါယ္မခ်ႏိုင္ ••••••••••••••••••••••••••••••••• တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈ တဏွာေပမတရား ထင္ရွားျဖစ္ေနၾကေပမဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အကူအညီကို ရခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္ ဒီတဏွာေပမက အပါယ္သို႔ ပစ္ခ်ႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ စြမ္းအား မေကာင္းေတာ့ပါဘူး။ ဥပမာ --- ေက်ာက္ခဲဟာ သူခ်ည္းသက္သက္ဆိုလွ်င္ ေရထဲကို ပစ္ခ်လိုက္က နစ္ျမဳပ္သြားႏိုင္ေပမဲ့ ေလွရဲ႕ အကူအညီကို ရမယ္ဆိုလွ်င္ ေရထဲမွာ မနစ္ျမဳပ္ ေတာ့ဘဲ ေလွရဲ႕အလိုက်...

  Recent Posts